Sla kruimelpad over
Vind de opleiding of cursus die bij je past
Cursuscode
013013
Cursusniveau
HBO
Lesplaats(en)
Eindhoven
Kosten
€ 3650,– (BTW Vrijgesteld)

Didactisch Bekwaam voor het mbo (1-jarig)


Het beroepsonderwijs kent verschillende onderwijsfuncties die nauw met elkaar samenhangen en elkaar aanvullen. Binnen de mbo-instelling wordt steeds gezocht naar een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden zodat de cursist optimaal geïnstrueerd en gecoached kan worden. De docent vervult hierin een spilfunctie. Je werkt in een team met een gemeenschappelijk doel: het zo goed mogelijk helpen van cursisten in hun (beroepsmatige) ontwikkeling.

Inhoud

Dit competentiegerichte, duale opleidingstraject wordt verzorgd door het bve-team van de Fontys lerarenopleiding voor Technisch Beroepsonderwijs. Het bve-team werkt hierin nauw samen met de mbo-instelling waar jij als docent werkt of gaat werken.
Het traject 'Didactisch bekwaam voor het mbo' wordt sinds 1994 uitgevoerd als samenwerkingsproduct van een aantal hogescholen, waaronder Fontys. Het wettelijke kader van deze cursus wordt gevoerd door de Wet Educatie en Beroep (WEB), artikel 4.2.5.

In deze praktijkgerichte opleiding ontwikkel je de docentencompetenties die voor het onderwijs nodig zijn. Dit doe je door te werken in de onderwijspraktijk, het maken van onderwijsproducten en het uitvoere studieopdrachten.

Het opleidingstraject is zodanig opgezet, dat je dit binnen een jaar af kunt ronden. Er zijn 13 contactdagen van een ochtend en een middag, gepland op een vaste dag in de week, gespreid over de opleidingsperiode. Tijdens deze dagen verwerf je met een opleidingsgroep inzicht in onderwijskundige thema’s, wissel je leerervaringen uit en werk je aan onderwijsproducten.

De studiebelasting voor dit traject is 640 uur.

Voor wie?

Deze duale opleiding Didactisch bekwaam voor het mbo is bedoeld voor (aankomend) docenten aan een mbo-instelling.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar voor deze pedagogisch-didactische opleiding als:
• je een aanstelling hebt als docent aan een mbo-instelling voor minimaal 0,5 fte óf;
• als je werkt in een andere onderwijsfunctie binnen een mbo-instelling en aantoonbaar uitzicht heeft op een aanstelling als docent als je de opleiding succesvol hebt afgerond. Je voert in dit geval wel al voor minimaal 0,5 fte docenttaken uit.

Als je niet werkzaam bent aan een mbo-instelling, maar wel beschikt over een bachelor- of masterdiploma, ben je toelaatbaar als stagecursist. Er dient dan voor de gehele duur van de opleiding een stageovereenkomst te zijn met een mbo-instelling, voor minimaal 0,5 fte waarin u docenttaken uitvoert.

EVC's

Beschik je over een aanzienlijk aantal Elders Verworven Competenties (EVC’s) op grond van vooropleiding en/of werkervaring, dan is er de mogelijkheid om de opleiding te volgen in een verkorte en individuele maatwerkconstructie.
In dit maatwerktraject werk je aan de ontwikkeling van een beperkt aantal docentencompetenties. Vraag de speciale 'maatwerk'-brochure aan via het e-mailadres of telefoonnummer.

Certificering

De opleiding leidt tot het getuigschrift 'Pedagogisch-didactische scholing WEB' en voorziet daarmee in een pedagogisch didactische aantekening (PDA) voor het mbo-onderwijs.

Meer weten?

Telefoon: 08850 78599

E-mail: Professionaliseren

Postadres:

Postbus 347

5600 AH Eindhoven

Bezoekadres:

Rachelsmolen 1, gebouw R1

5612 MA Eindhoven