Sla kruimelpad over
Vind de opleiding of cursus die bij je past

Advanced Nursing Practice (Professional Master)

Inhoud van de opleiding

De groeiende vraag naar zorg én kwaliteitsverbetering vraagt om een goede afstemming van care en cure. Dit is het domein van de verpleegkundig specialist. Gespecialiseerde verpleegkundigen die met één been in de verpleegkundige- en met het andere in de medische wereld staan.
Tijdens de opleiding ontwikkel jij je verpleegkundige beroepscompetenties tot academisch niveau.

Duaal

Deze duale opleiding duurt 2 jaar en is een combinatie van leren en werken. Met het leren in de praktijk breng je verbreding en verdieping aan om zo het expertniveau te halen in de complexe patiëntenzorg.
Op school leer je de competenties aan van de verpleegkundig specialist. Binnen het praktijkleren vindt de toespitsing plaats naar het gekozen zorgspecialisme en deskundigheidsgebied.

Van generiek naar specifiek Van generiek naar specifiek

Specialisaties

Met het getuigschrift kun je je registreren als verpleegkundig specialist in 1 van de 5 specialisaties:

 • Preventieve somatische zorg: Centra voor jeugd en gezin, thuiszorg, huisartsenzorg, ggd’s.
 • Acute somatische zorg: verdieping vindt plaats in de problematiek van patiënten uit het eigen aandachtsgebied zoals intensive care, ambulance, neonatologie.
 • Intensieve somatische zorg: huisartsenpraktijk, verpleeghuis.
 • Chronische-somatische zorg: verpleeghuis
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): verdieping afhankelijk van het werkveld. Naast psychiatrie komt ook de verslavingszorg aan bod.

Inhoud van de opleiding

Het studieprogramma kent 3 deskundigheidsgebieden:

1 Klinisch Handelen (KH)

Hierin richt je je via het medisch klinisch redeneren naar een geïntegreerde anamnese, diagnostiek en behandeling. Binnen dit leerdomein bieden we een variant gericht op de zorg in de huisartsenpraktijk.

2 Verpleegkundig Leiderschap (VL)

Hierbij gaat het vooral om het ontwikkelen van interpersoonlijke en intra -persoonlijke vaardigheden met als doel om, in samenwerking met collega’s én patiënten, hoogwaardige kwaliteit van zorg te bieden. Het formuleren van een visie op advanced nursing practice in de eigen praktijk vormt de basis voor het handelen als verpleegkundig specialist en de verdere ontwikkeling hiervan.

3 Kennisontwikkeling en Onderzoek (KO)

Klinisch handelen en verpleegkundig leiderschap kunnen niet los worden gezien van competenties op het gebied van kennisverwerving. De volgende deelaspecten komen aan bod:

  • Uitdragen en toepassen van wetenschappelijke kennis, gebaseerd op onderzoeksverslagen.
  • Kritisch lezen en beoordelen van wetenschappelijk onderzoek.
  • Ontwerpen en implementeren van een eigen onderzoeksproces.
Startmoment(en)
September
Opleidingstype
Master
Studievorm
Duaal
Lesplaats
Tilburg
Contact
08850 76171 fhv-anp@fontys.nl

De Master Advanced Nursing Practice leidt op tot de graad Master in Advanced Nursing Practice. Dit getuigschrift geeft na registratie recht op de wettelijke beschermde titel verpleegkundig specialist.