Sla kruimelpad over
Vind de opleiding of cursus die bij je past

Leraar Consumptieve Techniek (Voorbereidend leerjaar)

Niet iedereen beschikt over de juiste vooropleiding of het geschikte profiel of niveau om te starten met een hbo-opleiding. Dat betekent niet dat een hbo-opleiding onbereikbaar is.

De sleutel naar succes!

Wil je starten met een lerarenopleiding Consumptieve Techniek en heb je niet voldoende kennis van biologie, scheikunde, wiskunde, natuurkunde en/of Nederlands? Een voorbereidend leerjaar geeft je de gelegenheid om je kennis en studievaardigheden eigen te maken die de kans van slagen in de hbo-opleiding aanzienlijk verhogen. Het programma van het voorbereidende leerjaar is in overleg met de lerarenopleiding Consumptieve Techniek samengesteld en wordt ingevuld door ervaren docenten. Het voorbereidende leerjaar Consumptieve Techniek is ook geschikt als voorbereiding voor het Associate degree programma voor Consumptieve Techniek.

Hoe zit de opleiding in elkaar?

In het voorbereidende leerjaar voor Consumptieve Techniek wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde, gerelateerd aan het werkveld. Onderwerpen die binnen deze vakken aan de orde komen zijn:

Biologie:
Mens en voeding. Stofwisseling, voeding en vertering, gasuitwisseling, uitscheiding en bescherming.

Scheikunde:
Scheidingsprincipes, atomen en moleculen, reactievergelijkingen en de koolstofverbindingen; eiwitten, vetten en koolhydraten.

Natuurkunde:
Basisgrootheden en hun eenheden zoals, dichtheid, kracht, druk, warmte en energie. Daarnaast verschijnselen als faseovergangen, waaronder koken, zinken en drijven, verwarmen en koelen, en veilig omgaan met elektriciteit.

Wiskunde:
Rekenvaardigheden, zowel met getallen als letters (algebra), weergeven van getalsmatige informatie in grafieken en tabellen.

Nederlands:
Schriftelijk Nederlands, zoals werkwoordspelling en zinsbouw. Het trainen van spreekvaardigheid. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan algemene studievaardigheden zoals vergadertechnieken, het schrijven van brieven en een verslag, het maken van een tekstanalyse en samenvattingen. In het kader van de lessen ga je ook individueel een bezoek brengen aan een school en observeer je een docent. Hierover schrijf je een verslag en houd je een korte presentatie.

Project:
In de laatste periode wordt er in groepsverband gewerkt aan een project met een thema dat past binnen de consumptieve techniek. Tijdens dit thema komen de hierboven genoemde vakgebieden aan de orde.

Studiebelasting, lesdagen en -tijden

De studiebelasting voor het voorbereidend leerjaar is gemiddeld 20 uur per week inclusief lessen. De lessen worden in Eindhoven aangeboden op maandag van 8.45 tot 16.55 uur. Het leerjaar is ingedeeld in vier perioden van ongeveer acht weken. Elke periode wordt gevolgd door een of twee tentamenweken.


Sla Google Maps over