Sla kruimelpad over
Vind de opleiding of cursus die bij je past

Leraar Technisch Beroepsonderwijs (deeltijd)

Techniek is een brede en zeer innovatieve sector. Werkgevers en werknemers in deze sector hebben daarom doorlopend behoefte aan scholing. Bovendien zullen er in de technische sector tussen nu en 2016 veel banen ingevuld moeten worden, namelijk 18.000 vacatures op vmbo-niveau en 38.000 vacatures op mbo-niveau. Afgestudeerden van de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs zijn dus hard nodig!

De opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs leidt op voor het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) binnen de sector techniek.

Studieroutes

Binnen de opleiding leraar Technisch Beroepsonderwijs bestaan de volgende studieroutes:

Hoe zit de opleiding in elkaar?

De opleiding duurt vier jaar en is opgebouwd uit drie fasen: de propedeuse fase (het eerste jaar), de hoofdfase (het tweede en derde jaar) en de afstudeerfase, het vierde jaar).

Propedeuse fase

In de propedeuse fase staat oriëntatie op het beroep en het werkterrein van de leraar centraal. Je denkt na over wat een goede leraar is en leert de eerste didactische beginselen. De propedeuse is gemeenschappelijk voor alle studieroutes. In het eerste jaar wordt ook al de verdieping op de technische vakinhoud aangebracht, die samenhangt met de studieroute die je hebt gekozen.

Hoofdfase

In de hoofdfase worden de taken en rollen van de leraar in het vernieuwde beroepsonderwijs uitgediept. Je gaat je verdiepen in de vaktechnische onderdelen van de door jou gekozen studieroute.

Afstudeerfase

In de afstudeerfase werk je aan een praktijkonderzoek en aan een verdere profilering binnen de door jou gekozen studieroute. Naast de technische vakcomponent en de onderwijskundige component van het leraarsberoep is er aandacht voor studievaardigheden, ethiek, taal en communicatie, zelfsturing, ICT-gebruik, duurzame ontwikkeling en arbo en veiligheid.

Studiebelasting

De studiebelasting voor de deeltijdopleiding is gemiddeld 20 uur per week inclusief lessen. De lessen worden gegeven op twee dagdelen in de week: in het eerste jaar op twee avonden, daarna mogelijk op een middag en aansluitend een avond. De avondlestijden worden ingepland tussen 18.00 en 21.40 uur.

Naast deze twee dagdelen op het instituut ben je een dagdeel op de werkplek. Het is raadzaam om in het eerste leerjaar van je studie een deeltijdbaan in het onderwijs te zoeken en zo de totale belasting van stage, studie en werk te verminderen.

Leraar Technisch Beroepsonderwijs leidt op tot leraar voortgezet onderwijs in de 2e graad. Na het behalen van het diploma van deze brede bachelor mag je de graad Bachelor of Education voeren, waarbij een aantekening van de studieroute op het getuigschrift wordt geplaatst.

Sla Google Maps over