Sla kruimelpad over
Vind de opleiding of cursus die bij je past

Toegepaste Psychologie (deeltijd)

Mensenkennis hebben we allemaal. Maar een professionele studie maken van het menselijk gedrag? Informatie over denkpatronen en gedrag is onmisbaar in verschillende situaties. Het is bijvoorbeeld nodig om de juiste persoon voor een baan te selecteren, een succesvolle voorlichtingscampagne over gezond eten op te zetten of een geheugentraining voor ouderen te ontwikkelen.

Expert in het vaststellen van gedrag

In het vakgebied van de psychologie staat het onderzoeken en beïnvloeden van menselijk gedrag centraal. Tijdens de opleiding leer je menselijk gedrag waar te nemen en ga je er praktisch mee aan de slag. Hierbij gaat het steeds om het bevorderen van het gezond functioneren van mensen.

Een hbo'er toegepaste psychologie houdt zich onder andere bezig met de volgende vraagstukken:
• Hoe kun je voorkomen dat studenten zonder diploma het onderwijs verlaten?
• Hoe kun je mensen stimuleren om gezond te leven?
• Hoe kun je mensen helpen om beter te leren?
• Hoe maak je mensen bewust van hun eigen gedrag?

In de huidige maatschappij staat de mens steeds vaker centraal; de vrijheid om individuele keuzes te maken is groot. Individuen, bedrijven en organisaties hebben juist vanwege die keuzevrijheid behoefte aan informatie over de voorspelbaarheid van gedrag in verschillende situaties. Daarnaast hebben mensen steeds vaker behoefte aan begeleiding of hulp bij het veranderen van hun gedrag. Kortom: kennis en inzicht in menselijk gedrag is relevant voor alle levensgebieden van mensen.

Is Toegepaste Psychologie deeltijd iets voor jou?

Deze deeltijdopleiding is bestemd voor volwassenen die zich verder willen ontwikkelen of omscholen op het terrein van de toegepaste psychologie. De opleiding baseert zich op wetenschappelijke kennis over menselijk gedrag.
Je leert om die kennis op praktische wijze toe te passen. Het gaat daarbij steeds om het bevorderen van het gezond functioneren van mensen. Het is daarbij belangrijk dat je leert om op professionele wijze om te gaan met methoden, technieken en instrumenten om menselijk gedrag te analyseren, beoordelen en beïnvloeden. Je kunt na afronding van de opleiding diverse rollen en functies vervullen binnen de verschillende werkterreinen, in zowel profit als non-profit organisaties.

• Je hebt een brede interesse in het gedrag van mensen in het algemeen.
• Je hebt affiniteit met exacte vakken (Je krijgt te maken met statistiek en logisch redeneren).
• Je kunt en wilt voldoende tijd vrij maken voor de opleiding.
• Je hebt een onderzoekende houding.
• Je wilt kritisch naar jezelf leren kijken.

Lestijden

De deeltijdopleiding Toegepaste Psychologie wordt aangeboden in Tilburg. Je kunt aan het begin van het studiejaar, in augustus, met de opleiding starten. De opleiding is prima te combineren met een werkkring. Voor een aantal onderdelen is het zelfs mogelijk om opdrachten binnen je werkomgeving uit te voeren.

De onderwijsactiviteiten zijn verdeeld over één vaste lesdag per week (in alle studiejaren) op dinsdag en/of donderdag ( mede afhankelijk van de grootte van de groepen). Een lesdag duurt van 12.30 tot 21.30 uur. Indien je een deel van je werktijd kunt inzetten voor de opleiding, dien je rekening te houden met een nominale studielast van 15 à 20 uur per week naast de ingeroosterde contacturen.

Wat kun je van ons verwachten?

De deeltijdopleiding van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie biedt:
• Professionele docenten uit het werkveld
• Een combinatie van werken en leren
• Een actuele en uitdagende studie-inhoud
• Planning van het onderwijs, afgestemd op de werkende student
• Een brede allround opleiding
• Integraal onderwijs
• Persoonlijke begeleiding en aandacht
• Opdrachten gebaseerd op én uit te voeren in de praktijk.

Startmoment(en)
September
Opleidingstype
Hbo-bachelor
Studievorm(en)
Deeltijd
Lesplaats
Tilburg

De Bachelor Toegepaste Psychologie leidt op tot de graad Bachelor of Applied Psychology.