'Aan tafel' Midden-Brabant

Samen met het kennisnetwerk SJS (Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten) organiseren we ‘Aan-tafel’ – sessies voor Jeugdprofessionals, maatschappelijke partners, docenten en studenten. In juni 2016 zijn we gestart met de ‘Aan-tafel’ ontbijtsessies. Elke bijeenkomst staat in het teken van een bepaald thema (bijv. radicalisering, conflictscheidingen of pleegzorg). Aansluitend op de behoefte aan inhoudelijke verdieping op de onderwerpen die tijdens een ontbijtsessie behandeld worden zijn we niet veel later gestart met het organiseren van ‘Aan-tafel ‘- colleges. Tijdens de colleges worden onderwerpen behandeld die eerder tijdens een ontbijtsessie aan bod zijn gekomen, door middel van o.a. lezingen van gastdocenten wordt dieper op de inhoud ingegaan. Daarnaast bieden we “Aan tafel’ – mini-symposia aan, waarin door middel van diverse workshops praktische handvatten aangereikt worden op de eerder behandelde thema’s.

Een 'Aan tafel'- sessie bijwonen?

Hieronder vind je een overzicht van de geplande 'Aan Tafel' -sessies regio Zuidoost-Brabant. Heb je interesse in het bijwonen van één van deze sessies? Meld je dan aan via de knop 'Aanmelden' in het agenda- item:

  • ‘Aan Tafel’ mini-symposium: 'Ethiek van alledag'

    Een doorsnee dag van een jeugdzorgprofessional zonder ethische kwesties? Ondenkbaar! Genoeg tijd om hier aandacht aan te besteden? Eveneens ondenkbaar! Hoogste tijd om het thema nog meer op de agenda te zetten. Op 21 mei vindt in de ochtend een Aan tafel mini-symposium plaats, waarin aandacht besteed wordt aan beroepsethiek.

  • 'Aan Tafel' - college: 'Van getting it right for every child naar Elk kind een goede start en toekomst'

    De ‘Aan Tafel’- sessies zijn een serie bijeenkomsten die worden georganiseerd voor en door Jeugdprofessionals, maatschappelijke partners en docenten & studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek. De sessies staan in het teken van een thema waarover een presentatie wordt gegeven en kennis en ervaringen worden gedeeld.

Binnenkort kun je je aanmelden voor de volgende 'Aan Tafel'-sessies:

Donderdag 20 juni 2019 'Aan Tafel' ontbijtsessie E-health