Achtergrond

Achtergrond

Lage rugpijn is de meest voorkomende klacht in de fysiotherapiepraktijk en heeft een grote sociaaleconomische impact. Onderzoek laat zien dat gestratificeerde fysiotherapeutische zorg op basis van prognostische screening de (kosten)effectiviteit van de behandeling ten goede komt.

Duurzame gedragsverandering

De grootste uitdaging ligt in het bereiken van duurzame gedragsverandering. Onderzoek toont aan dat de effectiviteit van de fysiotherapeutische behandeling grotendeels afhangt van de mate waarin patiënten bewust hun gedrag en levensstijl aanpassen, en therapietrouw zijn aan geadviseerde oefeningen en bewegen. Eerder onderzoek laat zien dat therapietrouwe patiënten een lager risico hebben op nieuwe episodes van rugpijn.

E-health helpt

E-health biedt nieuwe mogelijkheden om therapietrouw te bevorderen en de patiënt beter te ondersteunen bij gedragsverandering en het stimuleren van zelfregie. Blended fysiotherapie is een combinatie van face-to-face sessies en een online programma met instructievideo’s, voorlichtingsmodules en een module om fysieke activiteit te stimuleren.

Doel van het project

In het e-Excercise Lage rugpijn project wordt de meerwaarde van het ‘blended’ aanbieden van gestratificeerde fysiotherapeutische zorg op basis van prognostische screening onderzocht bij mensen met lage rugpijn.

Sfeerafbeelding Fontys

Tjarco Koppenaal:

“De combinatie van het blended zorgprogramma e-Exercise lage rugpijn en de mogelijkheden om hierbij de fysiotherapeutische zorg op maat aan te bieden zullen naar verwachting de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn eigen gezondheid en therapietrouw bevorderen. Hierdoor krijgt naar verwachting de patiënt meer regie over zijn lage rugpijn en zal het resultaat van de fysiotherapeutische behandeling toekomstbestendiger zijn en nieuwe perioden van klachten kunnen voorkomen.”