\
 

Kenniscafé Dutch Happiness Week: zit er geluk in de zorg?

Sfeerafbeelding Fontys

Het initiatief ‘Geluk voor Eindhoven’ is in 2014 ontstaan uit een samenwerking tussen Het Parktheater Eindhoven en Fontys Hogescholen. Het initiatief heeft als doel om kennis en bewustwording rond het thema geluk in de stad Eindhoven te vergroten en samen met partners in de stad te werken aan projecten die geluk in Eindhoven bevorderen.

Tijdens dit Kenniscafé stellen we onszelf de vraag of er geluk in zorg zit. In vier parallelle workshops kijken we hoe een klein gebaar het verschil kan maken, voor zowel de patiënt als de professional. We sluiten de dag af met Jaap Bressers, spreker en cabaretier. Wie Jaap kent, kent het begrip ''Carlosmomentjes'' dat als een rode draad door zijn werk loopt. In zijn verhaal gaat hij dieper in op de kracht die het kleine gebaar heeft.  

Programma

14.00 - 14.30 uur Inloop 
14.30 - 14.40 uur Opening
14.45 - 15.45 uur Parallel workshops
16.00 - 17.00 uur Jaap Bressers: ''Carlosmomentjes''
17.00 - 18.00 Borrel en napraten

Happy Bot Felix: hoe is het om bewust met geluk bezig te zijn?

Hoe sta je dagelijks stil bij geluk en hoe begin je een gesprek met elkaar over geluk? Deze vragen waren aanleiding om een geluksmeter te ontwikkelen: Felix. Een happy bot! Inmiddels zijn een aantal prototypes ontwikkeld en getest met ouderen. De resultaten zijn veelbelovend en geven aanleiding om Felix door te ontwikkelen. Op dit moment wordt samen met Vitalis onderzocht wat de effecten zijn van het inzetten van Felix om bewust bezig te zijn met geluk. Tijdens dit kenniscafé stellen de onderzoekers Felix voor en presenteren ze de resultaten van het onderzoek. Misschien is Felix wel wat voor jullie organisatie? Maak alvast kennis met Felix op http://happybots.nl

Workshop door team Happybots i.s.m. Janienke Sturm, lector Mens en Technologie

Mensen, stop met het streven naar geluk:

De Zen-way!

In deze workshop zullen we met een knipoog stilstaan bij de paradox dat juist het stoppen met het nastreven naar geluk, geluk brengt.

De workshop zal (inter)actief zijn waarbij je oefent, kennis neemt van Zen, compassie & de werking van het brein.

De ideale potpourri om ook thuis dit streven kracht bij te zetten. Durf jij ook? Kom jij ook?

Workshop door Theo Niessen, lectoraatlid Persoonsgerichte praktijkvoering

Waar zit het geluk in je leven?

‘Levenswerk’ is een nieuw boek waarbij je op zelfonderzoek uitgaat vanuit je eigen levensverhaal. Door terug te kijken op belangrijke momenten in je levensloop krijg je meer inzicht in je eigen wordingsgeschiedenis en de levenstaken en opgaven die hierop van invloed zijn ge­weest. Je kunt ontdekken welke levensvragen voor jou belangrijk zijn, welke betekenis je bestaan nu voor je heeft en mogelijkheden ontdekken om je leven een nieuwe richting te geven. Door terug te kijken op je leven kun je ook zicht krijgen wanneer je geluksmomenten waren. Waar en wanneer voelde je je gelukkig en hoe kun je dit geluk er nu weer zijn.

 

Workshop door Herm Kisjes. Herm is docent bij Fontys FHMG, behandelaar bij GGZ Momentum en schrijver van diverse praktijkboeken waaronder 'Levenswerk', 'Socialbesitas', 'Internetverslaving'. 'Gamen en autisme'

Bruggenbouwen met Virtual Reality

Hoe zou de wereld er uit zien als je door de ogen van een ander kon kijken? Zouden we elkaar beter begrijpen, ons beter kunnen inleven in de ander, mogelijk zelfs bijdragen aan een wederzijds geluksmomentje? Met Virtual Reality krijg je de kans om in de huid van een ander te kruipen en te ervaren hoe dit voelt, wat dit met je doet, en wat dat betekent voor de relatie met een ander.

Workshop door Teatske van der Zijpp, Programmaleider Technologie in Zorg en Welzijn en lectoraatslid lectoraat Persoonsgerichte praktijkvoering


 

Symposium

Datum en tijd
22 maart 2018
14.00-18.00 uur
Adres
Dominee Theodor Fliednerstraat 2, Eindhoven
Gebouw
Gebouw Fliednerstraat (TF)
Nog beschikbare plekken
200

Locatie

Dominee Theodor Fliednerstraat 2, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Dominee Theodor Fliednerstraat 2, Eindhoven