Auditie Docent Theater (Docerend Theatermaker)

Inschrijving auditie 2021 (schooljaar 2021-2022)
 

Toelatingstoets

Datum en tijd
16 januari - 22 juni 2021
Adres
Zwijsenplein 1, Tilburg
Gebouw
Gebouw Zwijsenplein (ZP)

Locatie

Zwijsenplein 1, Tilburg

Locatiekaart op adres: Zwijsenplein 1, Tilburg