FMT workshop “Thuisgevoel in de ouderenzorg; hoe realiseer je dat?”

Wat betekent een thuisgevoel in de ouderenzorg? En hoe realiseer je dat? Om inzicht te krijgen in wat een thuisgevoel inhoudt en hoe dat in verpleeghuizen gerealiseerd kan worden organiseert FMT Academy 13 december a.s. deze informatieve workshop. Dit gebeurt in samenwerking met o.a. de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogeschool, Aedes – Actiz kenniscentrum, EGM en diverse zorginstellingen. Thema van de middag is: “Een thuisgevoel in de ouderenzorg; hoe realiseer je dat?”. 

Verhuizen naar een verpleeghuis is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het vraagt veel van het aanpassingsvermogen van (toekomstige) verpleeghuisbewoners en hun sociale omgeving. Zorgorganisaties staan voor de moeilijke taak om ervoor te zorgen dat verpleeghuisbewoners zich bij hen ondanks alles thuis voelen.

Om inzicht te krijgen in wat thuisgevoel inhoudt en hoe dat in verpleeghuizen gerealiseerd kan worden, heeft het Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie in 2017 de krachten gebundeld met Maastricht University, EGM architecten en de vier zorgorganisaties Archipel Zorggroep, BrabantZorg, Savant Zorg en Vitalis WoonZorg Groep. Over dit onderzoek kon u eerder lezen in FMT Gezondheidszorg. Ook aan de Technische Universiteit wordt veel onderzoek gedaan naar deze problematiek en met name in hoeverre technologie daarbij ondersteunend kan zijn.

Programma

Het programma voor de workshop van de FMT Academy ziet er als volgt uit:

Prof. Dr. Masi Mohammadi van de Technische Universiteit Eindhoven gaat in op diverse praktijsituaties waarin technologie een bijdrage levert of dit kan gaan doen om ouderen een prettig thuisgevoel te doen ervaren.

Drs. Esther Felix van Fontys Hogeschool gaat dieper op het onderzoek van Fontys in en vertelt over de mogelijkheden die de hogeschool biedt om van dit onderzoek uitgebreid kennis te nemen en deze kennis te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Ir. Annemarie  Eijkelenboom van EGM gaat in op verrschillende studies die aantonen dat de architectuur en het ontwerp van een verpleeghuis een grote invloed kunnen hebben op het thuisgevoel van ouderen in het verpleeghuis, naast psychologische en sociale factoren. In de praktijk is echter niet voorzien in een adequate leidraad voor de operationalisering van deze factoren voor architecten en interieurontwerpers. In haar inleiding zal Annemarie toelichten welke architecturale factoren bijdragen aan een gevoel van thuis en hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in de ontwerprichtlijnen.

Drs Penny Senior van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg gaat in op levensloopbestendig bouwen en hoe het  in andere landen georganiseerd is, dit in relatie tot het thema van de workshop.

Daarnaast zal er nog presentaties zijn over het belang van licht en akoestiek. Deze inleidingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en worden gestaafd met diverse praktijkvoorbeelden.

Waar, wanneer en voor wie?

De workshop “Een thuisgevoel in de ouderenzorg; hoe realiseer je dat?” wordt 13 december 2018. gehouden op de campus van Technische Universiteit in het theater van De Zwarte Doos in Eindhoven. De bijeenkomst start om 13.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Doelgroepen De workshop is bedoeld voor facilitair managers, directies, bestuurders, architecten, adviseurs, producenten en leveranciers en anderen die op een professionbele wijze betrokken zijn bij het realiseren van een woon- en leefomgeving in de ouderenzorg. Kosten Kosten voor de workshop bedragen € 195,- ex BTW. Link voor meer informatie of aanmelden

 

FMT workshop “Thuisgevoel in de ouderenzorg; hoe realiseer je dat?”

Datum en tijd
13 december 2018
13.00-18.00 uur
Ruimte
TU/e, De Zwarte Doos campus Eindhoven

Locatie

De locatie van dit event wordt zo snel mogelijk hier bekend gemaakt.