Kijken in de hoofden van leraren in actie: hoe doe je dat?

DIT IS EEN BIJEENKOMST OP LOCATIE

Praktijkonderzoek in de lerarenopleiding richt zich vaak op het handelen van leraren in de klas in relatie tot het leren van leerlingen in een specifieke opleidings- en onderwijscontext. Om het handelen van leraren goed te begrijpen (en te kunnen beïnvloeden) en de complexiteit van het functioneren van leraren adequaat te doorgronden is het van belang om zowel waarneembaar gedrag als de achterliggende cognities in ogenschouw te nemen. Leraarsgedrag is niet alleen een ‘gevolg’ van de cognities, maar bepaald gedrag kan evenzeer bepaalde cognities uitlokken.

Inzicht in cognities van leraren die een rol spelen bij het handelen in de schoolpraktijk zijn zowel van belang voor de inrichting van opleidingstrajecten voor leraren als voor de implementatie van onderwijsvernieuwingen. Opleidingstrajecten en onderwijsinnovaties die geen rekening houden met doen én denken van leraren zijn minder effectief. Onderzoek naar cognities gekoppeld aan het handelen van leraren kent een aantal methodologische uitdagingen.

Binnen het lectoraat “Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ van Fontys Lerarenopleiding Sittard is veel ervaring op gedaan met dit type onderzoek. In de workshop staan verschillende onderzoeksmethoden met hun voor- en nadelen centraal. Daarbij komen voorbeelden van lectoraatsonderzoek, op dit terrein, aan de orde en gerelateerde kennis en inzichten over onmiddellijk onderwijsgedrag van leraren, het leren van leraren, typen cognities van leraren, bewust en onbewust leraarsgedrag, de relatie tussen doen en denken en verschillende typen handelingskennis van leraren.

Voor wie

Bachelor- en masterstudenten lerarenopleiding, lerarenopleiders en onderzoeksbegeleiders

Sfeerafbeelding Fontys

Sessieleider

Dr. Frank Crasborn
lector Fontys Lerarenopleiding

f.crasborn@fontys.nl

Sfeerafbeelding Fontys

Sessieleider

Sharisse van Driel
promovenda

sharisse.vandriel@ou.nl

 

Workshop

Datum en tijd
08 oktober 2021
10.00-11.30 uur
Adres
Mgr. Claessensstraat 4, Sittard
Gebouw
Gebouw Mgr. Claessensstraat (CL)
Ruimte
2.13

Locatie

Mgr. Claessensstraat 4, Sittard

Locatiekaart op adres: Mgr. Claessensstraat 4, Sittard