Moreel leren van leraren

DIT IS EEN BIJEENKOMST OP LOCATIE

In professionaliseringsprogramma’s voor leraren is er nog weinig aandacht voor de morele betekenis van het onderwijs. De dagelijkse onderwijspraktijk zit echter vol met morele beslissingen waarin leraren in het moment zelf moeten afstemmen op de directe behoeften van leerlingen in de klas en tegelijkertijd nadenken over wat hun handelen teweegbrengt in de ontwikkeling van hen naar volwassen burgers. Hierop is geen eenduidig antwoord mogelijk. Leraren zullen steeds in het moment deze afwegingen moeten maken, waarbij zij zich baseren op hun eigen referentiekaders. Een referentiekader bestaat uit een set van overtuigingen en waarden waarmee ervaringen worden geïnterpreteerd en begrepen, maar zijn veelal impliciet waardoor deze onvoldoende kritisch worden doordacht en bediscussieerd op de betekenis ervan voor leerlingen.  

In deze sessie wordt een korte samenvatting gegeven van het proefschrift met als titel: moral learning of teachers; disclosing, exploring and developing  frames of reference’, waarin is onderzocht hoe de referentiekaders van leraren – bestaande uit morele waarden en opvattingen – inzichtelijk kunnen worden gemaakt, onderzocht kunnen worden op hun betekenis voor leerlingen en hoe deze zich ontwikkelen door een moreel leerproces.  

Voor wie

Onderwijsprofessionals

Sfeerafbeelding Fontys

Sessieleider

Helma de Keijzer

h.dekeijzer@fontys.nl

 

Lezing

Datum en tijd
07 oktober 2021
10.00-12.00 uur
Adres
Frans Fransenstraat 15 Frans Fransenstraat 15, 's-Hertogenbosch
Gebouw
Gebouw Frans Fransenstraat (FF)
Ruimte
2.12 en 2.13
Nog beschikbare plekken
60

Locatie

Frans Fransenstraat 15 Frans Fransenstraat 15, 's-Hertogenbosch

Locatiekaart op adres: Frans Fransenstraat 15 Frans Fransenstraat 15, 's-Hertogenbosch