SWPBS Masterclass en Conferentie

Op 14 en 15 november 2019 organiseert het kenniscentrum Gedrag van Fontys Hogescholen, het Expertisecentrum PBS Windesheim en PI Research voor de 11e keer de School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) Masterclass en Conferentie.

Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. SWPBS is een raamwerk om goede schoolresultaten te bereiken. De SWPBS aanpak zorgt ervoor dat alle leerlingen de meest effectieve interventies in de klas aangeboden krijgen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. SWPBS is geen curriculum en geen methodiek, maar SWPBS biedt een operationeel model dat scholen direct ondersteunt bij effectief onderwijs. SWPBS kan beschouwd worden als een aanpak die antwoord geeft op moeilijke onderwijssituaties.

Voor wie?

Pre-conferentie:
De pre-conferentie is interessant voor iedereen die meer wil weten over PBS onderzoek in Europa.

Conferentie:
De conferentie is interessant voor iedereen die in of met scholen werkt aan een positief leef- en werkklimaat in de school, dat ten goede komt aan gedrag en leerprestaties van alle leerlingen en aan het werkklimaat voor het personeel.

Masterclass:
De masterclass is bedoeld voor management en ondersteuners zoals PBS-coaches, PBS-medewerkers en PBS-specialisten en leden van Zorgondersteuningsteams/ZAT’s die in hun praktijk bezig zijn met SWPBS in de scholen.

Locatie

Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9, Utrecht

 

Congres

Datum en tijd
14-15 november 2019
Adres
Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Gebouw
Gebouw Cursus- en vergadercentrum Domstad

Locatie

Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Locatiekaart op adres: Koningsbergerstraat 9, Utrecht