AVG en Blended Learning bij Fontys

AVG principes toegepast op het opnemen van lesmateriaal en/of toetsen

Er leven op dit moment veel vragen m.b.t. opname van lesmateriaal en/of toetsen, ook omdat bijvoorbeeld MS teams dit mogelijk maakt. Het is goed om daarover samen afspraken te maken, over hoe we hier als Fontys mee om gaan. De AVG vindt hier ook wat van, hieronder de principes.

1. geen heimelijke opnames

Als we iets willen opnemen dan doen we dat niet stiekem. We zijn transparant over wat we doen en als we iets willen opnemen dan spreken we dit af voordat een vergadering, les of toets begint. 

2. als we iets opnemen hebben we daarbij een duidelijk doel voor ogen, dat we vastleggen.

We gaan niet zo maar dingen opnemen, voor het geval het misschien later eventueel handig is. We denken hierover na, leggen dit vast in een dokument (inclusief waarom we dat doen) en communiceren daarover. Ook een Medezeggenschapsraad mag hier iets van vinden.

3. We kiezen daarbij de meest privacy-vriendelijke oplossing

We nemen alleen iets op als dit noodzakelijk is voor het doel wat we gesteld hebben en alleen als we geen privacy-vriendelijkere manier hebben kunnen bedenken. Een voorbeeld van het opnemen van een privacy-vriendelijke les zou bijvoorbeeld kunnen zijn: afspreken met de studenten om hun microfoon en beeld uit te zetten, alleen op te nemen als je als docent aan het woord bent en diegene die niet opgenomen willen worden de kans geven vragen te stellen nadat de opname is gestopt. Voor toetsen zal er ook identificatie moeten plaatsvinden. Dat kun je doen door online het ID te laten zien aan een beperkte groep (de assessoren). Neem deze identificatie niet op, het is voldoende om op een formulier aan te geven dat dit is gebeurd.

4. Wij doen aan data minimalisatie

Wij slaan niet meer persoonsgegevens op dan noodzakelijk is, wij nemen dus ook niet meer op dan noodzakelijk is. Het is ook fijn om afspraken te maken studenten om niet iedere student te laten opnemen, maar om dit centraal te doen als de studenten dit nodig hebben voor het onderwijs (1x opslag= data minimalisatie).

5. Toestemming vragen van een student is een moeilijke basis

Er wordt veel gevraagd: “als ik toestemming krijg van mijn studenten, mag ik dan opnemen?” Onder de AVG moet toestemming vrijelijk gegeven worden en tussen de docent en de student is er een machtsverhouding, hoe goed de verhoudingen vaak ook zijn. Toestemming is daardoor niet veel waard, zeker niet vlak voor het afnemen van bijvoorbeeld een toets. Vraag daarom niet om toestemming. Opnemen doen we in het kader van gerechtvaardigd belang, zoals het in de AVG heet, dus omdat het voor ons onderwijs noodzakelijk is. Het tegengaan van fraude mag daarbij uitdrukkelijk ook als noodzakelijk worden gezien. Daarbij kan een student of docent dus ook niet weigeren (bij toestemming kan dat wel). Als een student of docent bezwaar heeft dan worden de privacy belangen per individu afgewogen bijvoorbeeld door de examencommissie of door het MT.

Sfeerafbeelding Fontys