Brainstormen

Introductie

Een brainstorm is een activiteit die kan helpen bij het oplossen van een probleem of uitdaging. Brainstormen helpt om creativiteit uit te lokken, innovatie mogelijk te maken en om tot nieuwe inzichten te komen. Een brainstormactiviteit bestaat uit drie fasen: de vraagstelling, de divergerende fase (ideegeneratiefase) en de convergerende fase (idee-evaluatiefase).

Sfeerafbeelding Fontys