Vragen stellen

Introductie

Vragen stellen is essentieel voor het stimuleren van actief leren en denken èn het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij studenten. Er zijn verschillende type vragen: de hogere en lagere orde vragen, gebaseerd op de Taxonomie van Bloom.

Hogere orde vragen richten zich op:

  • Het stimuleren van probleemoplossend vermogen;
  • Zelfstandigheid
  • Kritisch denken
  • Het ontlokken van discussies

Lagere orde vragen worden gesteld om:

  • Te laten onthouden
  • Te laten begrijpen
  • Te laten toepassen
    Sfeerafbeelding Fontys