Flitsbezoeken - van goed naar beter onderwijs

Inleiding

Wist je dat 74% van autobestuurders zichzelf een betere chauffeur dan anderen vindt (Williams, 2003)? En wist je dat het percentage docenten dat zichzelf beter vindt presteren dan zijn collega’s op 92% zit (Wawoe, 2011)? Mogelijk heeft dit hoge getal te maken met de uiteenlopende visies op wat ‘goed onderwijs’ is en de verschillende benaderingswijzen om te identificeren wat wordt verstaan onder ‘goed onderwijs’. Het scrumteam Fontys Blended Learning kan via een training met de methodiek ‘Flitsbezoeken’ het gesprek over ‘goed onderwijs’ in gang te zetten.

Onderlinge afstemming

Gezien deze complexiteit en de aanleg om jezelf te overschatten, is het van fundamenteel belang om binnen een docententeam hele heldere opvattingen te hebben over wat ‘goed onderwijs’ omvat. Onderlinge afstemming is dus van groot belang, maar het is niet effectief (en niet inspirerend) om een vergadercultuur in te richten met uitgebreide moderatie- en kallibratiesessies. Naast dat dit kostbare aandacht voor de student opslokt, gaat het ook ten koste van de authenticiteit van een docent terwijl dit juist een belangrijke factor is die het leren inspireert. Er is een methodiek die een open dialoog tussen docenten over ‘goed onderwijs’ faciliteert, en die niet al de aandacht van de docent opslokt

Flitsbezoeken

Deze methodiek heet ‘Flitsbezoeken’. Een flitsbezoek is een variant op een lesbezoek, waarbinnen in een korte tijd veel informatie over de onderwijssituatie, de module, leeruitkomsten, didactisch handelen en het formatief handelen wordt verzameld (Downey, Dreissen, & Knaap, 2017). Het scrumteam Fontys Blended Learning gaat met het instituut aan de slag om deze methodiek te implementeren. Middels een standaardtraining worden enkele docenten getraind om de methodiek verder uit te kunnen rollen.

Kijk bij aanvullende informatie voor een voorbeeld en contact.

Aanvullende informatie

Voorbeeld opzet training
Leerlijn “coachende onderwijsprofessional” bij flitsbezoeken (pdf).

Contact
Ben je geïnteresseerd in de methodiek? Neem dan contact op met het Scrumteam Fontys Blended Learning.

Sfeerafbeelding Fontys