Foto van persoon

Lector Life Sciences

Dr. A.J.M. (Anne) Loonen

Anne Loonen studeerde Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Avans Breda) en Medische Biologie (Radboud Universiteit Nijmegen). Een promotietraject volgde aan de Universiteit Maastricht in samenwerking met Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, Stichting PAMM en het Jeroen Bosch ziekenhuis onder supervisie van prof. Cathrien Bruggeman, dr. ir. Petra Wolffs en dr. Adriaan van den Brule.

In 2013 verdedigde ze succesvol haar proefschrift getiteld “Developments for improved diagnosis of bloodstream infections”. Haar carrière werd voortgezet bij Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen met een detachering bij het Jeroen Bosch ziekenhuis waar ze tot voor kort als docentonderzoeker en sinds augustus 2020 als lector Life Sciences aan verbonden is gebleven. Haar passie ligt bij de ontwikkeling van nieuwe (moleculaire) testmethoden voor diagnostiek van ziekten. Ze hoopt studenten van alle leerjaren te kunnen enthousiasmeren voor dit altijd actuele vakgebied. Naast het lectorschap zet ze haar expertise in binnen het onderzoeksthema “Diagnostics and Test Development”.

dr. Anne Loonen, coördinator Special Interest Group(SIG), Diagnostics & Test Development: “In samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), onderzoeken we de aanwezigheid van resistentiegenen in een hoog- en een laag risico-omgeving, respectievelijk een ziekenhuis en Fontys. Als door kweek resistente bacteriën of door moleculaire methoden resistentiegenen zijn aangetroffen onderzoeken we welke dat zijn en hoe verspreiding plaats zou hebben kunnen vinden. We samplen in het ziekenhuis en bij Fontys.

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan Papillomavirus (HPV). Er zijn meer dan 100 HPV typen bekend, 40 zijn er seksueel overdraagbaar en ongeveer 15 typen zijn hoog risico in relatie tot ontwikkeling van kanker. Sinds januari 2017 is het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker veranderd. Nu wordt middels DNA amplificatie technieken eerst onderzocht of een vrouw hoog risico HPV positief is. Daarna volgt cytologisch onderzoek (cervix cellen bekijken onder de microscoop). Het JBZ is een van de vijf screeningscentra in Nederland. Om zoveel mogelijk vrouwen deel te laten nemen aan het bevolkingsonderzoek kan een zelfafnameset (ZAS) worden aangevraagd. Vrouwen nemen dan bij zichzelf vaginaal materiaal af t.b.v. HPV DNA onderzoek. Het is nog niet bekend of transport naar het laboratorium invloed heeft op de stabiliteit van HPV DNA en RNA op de ZAS. Dit onderzoeken we momenteel.

De ontwikkelingen binnen Thin Films and Functional Materials, een van de andere SIG’s, zijn voor DTD natuurlijk ook van belang. Er loopt een subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van point of care testen voor biologische parameters.

We werken samen met de Oulu University of Applied Sciences in Finland. Onze docenten doen jaarlijks mee aan de Internationale Teacher Exchange Week in Oulu en onze Finse collega’s geven les bij ons. Er vinden studentuitwisselingen plaats en we kijken nu ook samen met Oulu University en een Belgische partner naar een Erasmus Capacity Building aanvraag waarmee we labfaciliteiten en onderwijs kunnen verbeteren in Kenia.”

Samen met Goffin Molecular Technologies BV (een innovatief bedrijf dat primair reagentia en moleculaire testen verkoopt) ontwikkelen we een test voor bacteriële vaginose, een disbalans in de vaginale flora. De veranderde richtlijnen voor huisartsen stelt DNA diagnostiek (PCR) i.p.v. kweek voor. Een goede reden om mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe tests. Goffin heeft geen labs, wij nu wel.”

We hebben aparte ruimtes om contaminatie van samples/experimenten te voorkomen en we hebben faciliteiten voor celkweek en cellulaire assays. Een strikte scheiding van handelingen moet besmetting voorkomen. Door de richtlijnen te volgen zijn de faciliteiten op ons lab gelijk aan die van een professionele instelling.”


Anne J.M. Loonen; Sandra Leijtens; Ozan Serin; Mirrian Hilbink; Peter C. Wever; Adriaan J.C.van den Brule; Erik J.M. Toonen (2018) Soluble Mannose Receptor levels in blood correlate to disease severity in patients with community-acquired pneumonia, Immunology Letters, Volume 204

Onderzoeksprojecten


Contact

Foto van persoon

Dr. A.J.M. (Anne) Loonen

Lector Life Sciences