Lector Thought Leadership

Dr. M. (Mignon) van Halderen

De kenniskring wordt geleid door Lector dr. Mignon van Halderen. Zij heeft ruime ervaring in wetenschappelijk onderzoek en houdt zich al jaren bezig met thought leadership. Zo heeft zij aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, tien jaar lang onderzoek verricht naar de positioneringsstrategieën van grote oliebedrijven rondom het maatschappelijke thema klimaatverandering.

Van Halderen is tevens auteur van het boek `Thought Leadership: vernieuwende inzichten op het snijvlak van markt en maatschappij' en heeft verschillende (inter)nationale artikelen op het gebied van thought leadership gepubliceerd.

In de afgelopen jaren heeft zij het Thought Leadership Framework ontwikkeld: een raamwerk dat aan de hand van vier fasen en onderliggende stappen laat zien hoe thoughtleadershipstrategieën worden ingevuld. Naast haar functie als lector heeft zij haar adviesbureau Leading Thoughts, waarmee ze organisaties op het gebied van thought leadership adviseert en (toekomstige) professionals schoolt.

Thought Leadership is not something that you claim you have to earn it

Mignon aan het woord

Interview met Mignon van Halderen

"Thought leadership in a society of change. Of u nu studeert of in de profit of non-profit sector werkt, wat ons bindt is de steeds grotere betrokkenheid bij de enorme veranderingen in onze mondiale samenleving. In mijn optiek spelen organisaties een steeds grotere rol bij en in deze veranderingen. Daarom hebben we behoefte aan organisaties die hun vernieuwende zienswijzen op economische en maatschappelijke thema's durven uit te spreken en concretiseren. Organisaties die oude denk- en gedragspatronen durven te doorbreken om ruimte te scheppen voor verandering en vernieuwing. Die zich laten leiden door een vernieuwende gedachte en wijze van denken en die leiderschap tonen in het vertalen van die gedachte in concreet gedrag en resultaat. Zulke organisaties duiden we binnen Het lectoraat daarom aan als "thought leaders in a society of change".
Het Lectoraat onderzoekt hoe zulke organisaties buiten gebaande paden treden. Door middel van case studies bestuderen we de successen en valkuilen van organisaties die zulke 'leaps of faith' nemen. Wat heeft gewerkt, wat niet? En welke verklaringen kunnen we daarvoor geven? Ook richten we ons specifiek op de rol van betekenisgeving en verbeeldingskracht om geijkte manieren van denken en doen te doorbreken en ruimte te scheppen voor verandering en een nieuwe realiteit.”
Lector dr. Mignon van Halderen

Van Halderen, M.D. Berend G.A.J.M. Brown T.J. van Riel C.B.M. (2016) Managing Impressions in the Face of Rising Stakeholder Pressures: Examining Oil Companies’ Shifting Stances in the Climate Change Debate, Article, Journal of Business Ethics volume 133, p. 567–582

Van Halderen, M.D. (2013) Thought leadership - Vernieuwende inzichten en waardecreatie op het snijvlak van markt en maatschappij, Paperback, BUA

Hunter, Wassenhove, Besiou and Van Halderen (2013) The agenda-setting power of stakeholder media, California Management Review, vol . 56: 1 (24 – 49).


Contact

Dr. M. (Mignon) van Halderen

Lector Thought Leadership