Foto van persoon

Docentonderzoeker

G. (Gwen) Weeldenburg

Gwen Weeldenburg (1974) is opleidingsdocent en onderwijsontwerper binnen de bachelor ALO en onderzoeker binnen het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool. Gwen is promovendus bij de Technische Universiteit Eindhoven. Haar interesse en onderzoek heeft betrekking op de spel(er)gecentreerde didactiek van spelsporten (game based approach), het motivationeel leerklimaat en beoordelen binnen het vakgebied lichamelijke opvoeding (LO) op school.


Selectie van publicaties

Publicaties
Slingerland, M., Borghouts, L.B., Laurijssens, S., Eijck, B. van, Remmers, T., & Weeldenburg, G. (2021). Teachers’ perceptions of a lesson study intervention as professional development in physical education. European Physical Education Review, 27(4), 817-836.

Borghouts, L.B., Slingerland, M., & Weeldenburg. G., Van Dijk-van Eijk, B., Laurijssens, S., Remmers, T., & Haerens, L. (2021). Effectiveness of a Lesson Study Intervention on Teacher Behaviour and Student Motivation in Physical Education Lessons. Physical Education & Sport Pedagogy, 1-18.

Weeldenburg, G., Borghouts, L.B., Slingerland, M., & Vos, S.B. (2021). Through Students’ Eyes: Preferred Instructional Strategies for a Motivating Learning Climate in Secondary School Physical Education. Curriculum Studies in Health and Physical Education, 1-19.

Weeldenburg, G., Borghouts, L.B., Laak, T. van de., Remmers, T., Slingerland. M., & Vos. S.B. (2021). TARGETing secondary school students’ motivation towards physical education: The role of student-perceived mastery climate teaching strategies. European Physical Education Review. Under review.


Artikels in vakbladen

Borghouts, L.B., Weeldenburg, G., & Slingerland (2021). Formatief handelen met rubrics. Lichamelijke Opvoeding, 3, 9-13.

Borghouts, L.B., Weeldenburg, G., & Slingerland (2021). Internationaal advies over beoordelen bij lichamelijke opvoeding. Lichamelijke Opvoeding, 3, 38-40.


Presentaties en workshops

Weeldenburg, G. (2021). Ontwerpen van formatieve evaluatie-instrumenten. Alles in Beweging, 20 januari, Heiloo, Nederland.

Weeldenburg, G. (2021). Motivationeel leerklimaat in de lessen LO. Fontys Share, 21 januari, Eindhoven, Nederland.

Weeldenburg, G., van de Laak, T., Borghouts, L.B., & Vos, S.B. (2021). Secondary school students’ motivation towards physical education: The role of mastery climate TARGET teaching strategies. AIESEP World Congress, Juni 7-10, Banff (online), Canada.

Weeldenburg, G. (2021). Web-lecture Spelconcept Spelinzicht. DOI: 10.13140/RG.2.2.11772.87689.

Publicaties
Weeldenburg, G., Borghouts, L.B., Slingerland, M., & Vos, S.B. (2020). Similar but different: Profiling secondary school students based on their perceived motivational climate and psychological need-based experiences in physical education. PLoS ONE, 15(2), e0228859–17.


Artikels in vakbladen

Slingerland, M., &Weeldenburg, G., & Borghouts, L.B. (2020). Leren beoordelen binnen de opleiding Leraar Lichamelijke. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 41(4), 223-229


Boeken en rapporten

Weeldenburg, G., Zondag, E., & de Kok, F. (2020). Spelinzicht: Een speler- enspelgecentreerdedidactiek van spelsporten (3eherzienedruk). Nieuwegein, Nederland: Jan Luiting Fonds.


Presentaties en workshops

Slingerland, M., Weeldenburg, G., & Borghouts, L.B. (2020). Understanding formative assessment and motivation in Physical Education. 7 december, 2020, Edinburgh, Schotland.

Slingerland, M., & Weeldenburg, G. (2020). Practice what you teach: Leren Beoordelen binnen de Fontys opleiding leraar lichamelijke opvoeding. Netwerkbijeenkomst SLO Formatief Evalueren, 9 november, Amersfoort, Nederland.

Weeldenburg, G. (2020). Beoordelen binnen de Fontys Lerarenopleiding LO. Studiedag MBO S&B, Tilburg, Nederland.

Borghouts, L.B., Slingerland, M., Weeldenburg, G., MacPhail, A., van der Mars, H., Penney H., López Pastor, V., van Hilvoorde, I., Iserbyt, P., & Lund, J. (2020). AIESEP Position Statement on Physical Education Assessment. AIESEP 2020.

Artikels in vakbladen
Slingerland, M., Weeldenburg, G., Borghouts, L.B., Gosens, W., & Beckers, J. (2019). OnderzoekLO.nl Voor leraren en studenten LO. Lichamelijke Opvoeding, 3, 44-46.

Weeldenburg, G., & Slingerland, M. (2019). Formatief evalueren: Een essentieel onderdeel van het bewegingsonderwijs. Lichamelijke Opvoeding, 6, 6-9.

Haas, J., & Weeldenburg, G. (2019). Formatief evalueren in het basisonderwijs. Lichamelijke Opvoeding, 6, 6-9.


Boeken en rapporten

Slingerland, M., Weeldenburg, G., & Borghouts, L.B. (2019). Physical Education Teacher Education in the Netherlands. In (Eds.) Macphail, A., Tannehill, D.,Avsar, Z. European Physical Education Teacher Education Practices: Initial, Induction, and Professional Development. Meyer & Meyer Sport (UK).


Presentaties en workshops

Borghouts, L.B., Slingerland, M., Weeldenburg, G., & MacPhail, A. (2019). The AIESEP Position Statement on PE Assessment. AIESEP World Congress, June 19-22, Garden City, New York (USA).

Borghouts, L.B., Slingerland, M., Weeldenburg, G., & Haerens. L. (2019). The Effects of a Large-Scale Lesson Study Intervention on the Observed and Perceived Motivational Climate in PE. June 19-22, Garden City, New York (USA).

Costa, J., MacPhail, A.,Belton, S., & Weeldenburg, G. (2019). Innovative approaches to PETE curricula design and implementationin Ireland. AIESEP World Congress, June 19-22, Garden City, New York (USA).

Slingerland, M., & Weeldenburg, G. (2019). Authentic learning tasks and assessment in Physical Education Teacher Education. XII International Conference on formative and shared assessment in education, Juli 1-3, Segovia, Spain.

Weeldenburg, G., & Slingerland, G. (2019). Assessment within Physical Education Teacher Education: The case of Fontys University in the Netherlands. XII International Conference on formative and shared assessment in education, July 1-3, Segovia, Spain.

Weeldenburg, G., Slingerland, M., & Borghouts, L.B. (2019). An Example of Curriculum Reform in PE Teacher Education, January 14-15, Cork, Ireland.

Weeldenburg, G., Borghouts, L.B., Slingerland, M., & Vos, S.B. (2019).Through students’ eyes: instructional strategies for a motivating learning climate in secondary school PE. AIESEP World Congress, June 19-22, Garden City, New York (USA).

Weeldenburg, G., & Borghouts, L.B. (2019). Practice what you teach: Leren beoordelen binnen de Fontys opleiding leraar lichamelijke opvoeding. Fontys Toetsconferentie, 12 november, Tilburg, Nederland.

Weeldenburg, G., & Bronkhorst, A. (2019). Motiverend en pedagogisch klimaat in de sport en het onderwijs. NTG Symposium, 14 juni, Eindhoven, Nederland.

Weeldenburg, G. (2019). Models-based Physical Education. Nascholing PRIMO, oktober, Schiedam, Nederland.

Weeldenburg, G. (2019). Profileren van VO-leerlingen op basis van het ervaren motivationeel leerklimaat in de les LO. Dag voor LO, 13 maart, Den Bosch, Nederland.

Artikels in vakbladen
de Kok, F., & Weeldenburg, G., (2018). Sport Education Model: Iedere leerling doet ertoe! Lichamelijke Opvoeding, 7, 38-41.

Borghouts, L.B., & Weeldenburg, G. (2018). Models-based physical education: De volgende stap voor de lichamelijke opvoeding?Lichamelijke Opvoeding, 7, 4-6.

Weeldenburg, G. (2018). Spel gecentreerde modellen: Het spelen van het spel als vertrekpunt van het onderwijs. Lichamelijke Opvoeding, 7, 7-11.

Weeldenburg, G., & Geelen, D. (2018). Het vakdidactische model Spelinzicht: Het ontwerpen van uitdagend spelonderwijs. Lichamelijke Opoeding, 7, 24-29.

Weeldenburg, G., Borghouts, L.B., & Slingerland, M. (2018). Toolbox voor een motiverend leerklimaat. Lichamelijke Opvoeding, 4, 6-9.


Boeken en rapporten

Borghouts, L.B., Slingerland, M., & Weeldenburg, G. (2018). Future directions in PE Assessment Specialist Seminar AIESEP. Abstractbook. Eindhoven,The Netherlands: Fontys School of Sport Studies.

Presentaties en workshops
Weeldenburg, G., Raijmakers, B., & Duijnhoven, W., (2018). Physical Education and PETE in the Netherlands. October, Vic University, Spain.

Weeldenburg, G., Borghouts, L.B., Slingerland, M., & Vos, S.B. (2018). Profiling Secondary School Students based on their Perceived Motivational Physical Education Learning Climate. AIESEP World Congress, July 25-28, Edinburgh, United Kingdom.

Weeldenburg, G. (2018). Ontwerpen van een uitdagende spelleeromgeving. Nascholing De Nassau, februari, Breda, Nederland.

Weeldenburg, G., & Geelen. D (2018). Try it out! Thomas Oriëntatiedag, 11 april, Eindhoven, Nederland.

Weeldenburg, G., & Slingerland, M. (2018).Een beoordelingsinstrument ontwerpen: Hoe dat je dat? NTG-symposium, 18 mei, Eindhoven, Nederland.

Weeldenburg, G.,Borghouts, L.B., Slingerland, M., & Vos, S.B. (2018). Profileren van VO-leerlingen op basis van het ervaren motivationeel leerklimaat in de les LO. Dag van het Sportonderzoek, 8 november, Den Haag, Nederland.

Artikels in vakbladen
Borghouts, L.B., & Weeldenburg, G. (2017). Onderzoekmatig onderwijs ontwikkelen. Lichamelijke Opvoeding, 5, 12-14.

Slingerland, M., Borghouts, L.B., Jans, L., Weeldenburg, G., van Dokkum, G., Vos, S.B., & Haerens, L. (2017). Development and optimisation of an in-service teacher training programme on motivational assessment in physical education. In European Physical Education Review, 23, 1, 91-109.

Boeken en rapporten
Weeldenburg, G., Zondag, E., & De Kok, F. (2017). Spelinzicht: Een speler- en spelgecentreerde didactiek van spelsporten. Nieuwegein, Nederland: Jan Luiting Fonds.

Presentaties en workshops
Slingerland M., Weeldenburg, G., & Borghouts, L.B. (2017). Physical Education and PETE in the Netherlands. EU-PETE Erasmus+ Project, May 14-20, Bursa, Turkey.

Borghouts, L.B., Slingerland, M., Weeldenburg, G., Krijgsman, C.,Koedood, G., & Barmentlo, H. (2017). Evalueren om te leren: Motiverend beoordelen bij lichamelijke opvoeding. Dag voor LO, 29 maart, Apeldoorn.

Weeldenburg, G., & Raijmakers, B. (2017). Curriculum vernieuwing: Het roer om bij Fontys Sporthogeschool (ALO). 4C/ID Symposium, 21 april, Nijmegen, Nederland.

Artikels in vakbladen
Dokkum, G., & Weeldenburg, G. (2016). Het begint bij het bewegende kind. Lichamelijke Opvoeding, 5, 40-42.

Weeldenburg, G., & Zondag, E. (2016). Beweegdomein Spel op ALO Eindhoven. Lichamelijke Opvoeding, 5, 35-38.

Boeken en rapporten
Weeldenburg, G., Zondag, E., & De Kok, F. (2016). Spelinzicht: Een speler- en spelgecentreerde didactiek van spelsporten. Nieuwegein, Nederland: Jan Luiting Fonds.


Presentaties en workshops

Slingerland, M., Weeldenburg, G., Raijmakers, B., Borghouts, L.B., & Vos, S.B. (2016). Authentic learning tasks within the physical education teacher education: redesigning the curriculum. AIESEP World Congress, June 8-11, Laramie (Wyoming), USA.

Weeldenburg, G., & Slingerland, M. (2016). How to create skillful and motivated players: An introduction in a player and game centered approach, February, Jyvaskyla, Finland.

Weeldenburg, G.,Borghouts, L.B., Slingerland, M., & Vos, S.B. (2016). Motivational Climate in (Sport)Games Physical Education Lessons. AIESEP World Congress, June 8-11, Laramie (Wyoming), USA.

Weeldenburg, G., & De Kok, F (2016). Bekwaam en enthousiast leren spelen in doelspelen. Thomas Oriëntatiedag, 15 april, Eindhoven, Nederland.

Weeldenburg, G., Borghouts, L.B., Slingerland, M., & Vos, S.B. (2016). Validatie van een meetinstrument voor hetmotivationeelklimaat in de les LO. Dag van het Sportonderzoek, 10 november, Groningen, Nederland.

Publicaties
Slingerland, M.,Borghouts., L.B., Jans, L., Weeldenburg, G., van Dokkum, G., Vos, S.B., & Haerens, L. (2015). Development and optimization of an in-service teacher training on motivational assessment in physical education. European Physical Education Review.


Artikels in vakbladen

Borghouts, L.B., Slingerland, M., Weeldenburg, L. & Haerens, L. (2015). Motivatie van leerlingen: de zelfdeterminatie theorie. Lichamelijke Opvoeding, 8, 6-9.

Borghouts, L.B., Weeldenburg, G., Slingerland, M., Van Dokkum, G. (2015). Doelen, lessen en beoordelen: één geheel, constructive alignment bij LO. Lichamelijke Opvoeding, 2, 38-41.

Slingerland, M., Borghouts, L.B., Weeldenburg, G., & van Dokkum, G. (2015). Evalueren om te leren: motiverend beoordelen in de les LO. Lichamelijke Opvoeding, 8, 10-13.

Weeldenburg, G., Slingerland, M., & Borghouts, L.B. (2015). Motiverend beoordelen binnen de lessen spel. Lichamelijke Opvoeding, 8, 26-29.


Presentaties en workshops

Slingerland, M., Borghouts, L.B., Jans, L., Weeldenburg, G., van Dokkum, G., & Haerens, L. (2015) Development and evaluation of an in-service teacher training on motivational assessment in physical education. AIESEP World Congress, July 8-11, Madrid, Spain.

Weeldenburg, G., Zondag, E., De Kok, F., Geelen, D., Neutkens, B., & Ellenbroek., M. (2015). Inzichtelijk leren Spelen. Nascholing Leraren LO, 11 juni, Leuven, België.

Weeldenburg, G. (2015). Back to playing and teaching games. Back to school, 17 oktober, Eindhoven, Nederland.

Weeldenburg, G., Slingerland, M., Van Dokkum, G., & Borghouts, L.B. (2015). Een Punt voor Gym?! Motiverend beoordelen. Studiedag Voortgezet Onderwijs, Eindhoven, 19 januari 2015.

Presentaties en workshops
Weeldenburg, G. (2014). Een krachtige leeromgeving voor iedere speler. NL Coach congres, 15 mei, Eindhoven, Nederland.

Weeldenburg, G. (2014). Creëren en optimaliseren van een motivationeel leerklimaat binnen spelonderwijs. Lesson Study, april, Eindhoven, Nederland

Weeldenburg, G. (2014). Theoretische uitgangspunten van een kwalitatief goed beoordelingssysteem vertaald naar de onderwijspraktijk van de LO. Dag van het Sportonderzoek, 30 oktober, Nijmegen, Nederland.

Weeldenburg, G., & de Kok, F (2014). Motiverend Spelonderwijs. Thomas Oriëntatiedag, 11 april, Eindhoven, Nederland.

Weeldenburg, G., & Neutkens, B. (2014). Teaching Games for Understanding-concept. Kennisdeling NOC/NSF, 31 maart, Eindhoven, Nederland.

2013 - Presentaties en workshops
Weeldenburg, G., & Neutkens, B. (2013). Met z’n allen aan (de) slag. Nascholing Leraren LO, juni, Leuven, België.

Weeldenburg, G., (2013). Peer Assessment for Learning: Een motiverende evaluatiemethode in het (spel)onderwijs? Dag van het Sportonderzoek, 7 november, Eindhoven, Nederland.

Weeldenburg, G., Zondag, E., & Geelen, D. (2013). Een spel(er)gecentreerde benaderingswijze van spelsporten. NL Coach congres, 13 december, Eindhoven, Nederland


2012 - Artikels in vakbladen

Weeldenburg, G., & Neutkens, B. (2012). Met z’n allen aan (de) slag 1. Lichamelijke opvoeding, 3, 32-35.

Weeldenburg, G., & Neutkens, B. (2012). Met z’n allen aan (de) slag 2. Lichamelijke opvoeding, 4, 26-29.

Weeldenburg, G., & Neutkens, B. (2012). Met z’n allen aan (de) slag 3. Lichamelijke opvoeding, 5, 32-34.

Contact

Foto van persoon

G. (Gwen) Weeldenburg

Docentonderzoeker