Foto van persoon

Docentonderzoeker

K. (Katja) Pardoen

In mijn functie als beleidsmedewerker bij het Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling van Fontys Dienst P&O richt ik mij vooral op ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. Binnen het lectoraat onderzoek ik samen met Peter Bos de rol van de leidinggevende bij het identificeren, benutten en ontwikkelen van talent.

Onderzoek naar leiderschapsstijlen die talentmobilisatie kunnen stimuleren

Binnen het onderzoek focussen we ons op wat verschillende actoren (hoger management, onderwijsondersteunend personeel, onderwijs personeel en de direct leidinggevende zelf) verwachten van de rol van de leidinggevende in het identificeren, benutten en ontwikkelen van talent maar we kijken daarbij ook naar welke bijdrage een medewerker zelf of het team hierbij kan leveren. Het onderzoek van Peter en mij richt zich vooralsnog op de rol van de leidinggevende binnen Fontys. We zoeken de samenwerking met de diensten en instituten van Fontys, externen die zich ook richten op ons onderzoeksonderwerp (bv Windesheim) en proberen ons al te oriënteren op externe organisaties die mogelijk interesse hebben wanneer wij vervolgonderzoek gaan doen.

Onderzoeksprojecten


- Leven lang ontwikkelen in bedrijven (2019 - 2020)


Publicaties

Beatriz Roman, Ellen Koop-Spoor, Katja Pardoen en Marian Thunnissen (juni 2020) Organisaties geven inspirerende voorbeelden voor LLO in de praktijk, Artikel in innovatief in werk, taal: Nederlands

Katja Pardoen (jan - nov 2012) Choose a job you love and you will never have to work a day in your life! Master Thesis Human Resource Studies 2012, taal: Engels


Contact

Foto van persoon

K. (Katja) Pardoen

Docentonderzoeker