Foto van persoon

Docentonderzoeker

Kazimier Helfenrath

Kazimier is docentonderzoeker bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie en houdt zich bezig met het verzorgen van werk- en hoorcolleges van onder andere de vakken Gezondheidspsychologie en Talent in organisaties. Daarnaast verzorgt hij afstudeerbegeleiding en begeleidt hij onderzoeken in de Research Academy en in het Fontys Centrum Eigen Regie.

Binnen het Lectoraat houd ik me bezig met 2 onderzoeken. Allereerst het onderzoek naar de invloed van organisatiecultuur op talentontwikkeling. Dat is nog een redelijk onontgonnen terrein en daarmee extra interessant. Daarnaast heb ik samen met een collega een Raak publiek subsidie toegewezen gekregen voor een tweejarig onderzoek naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, specifiek naar de rol van de zachte factoren van de werkgever (denk aan sfeer, cultuur) en werknemer (denk aan persoonlijkheid, drijfveren) op een succesvolle plaatsing. Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met onder andere Ergon, WSD, UWV en gemeente Eindhoven.

Mijn interesses liggen met name op het gebied van de rol van de psychosociale omgeving op talentontwikkeling. In het onderzoek naar de rol van organisatiecultuur en organisatieklimaat op talentontwikkeling gaan we samen met kennisorganisaties (denk aan ICT bedrijven) kijken welke aspecten van organisatiecultuur invloed hebben op talentontwikkeling en wat die invloed precies is.

Vertel in het kort iets over je project?
Organisatiecultuur heeft grote invloed op hoe we ons voelen en gedragen op de werkvloer. Maar dit aspect is nog weinig onderzocht in relatie tot talentmobilisatie. Vandaar dat het onderzoek zich richt op de invloed van organisatiecultuur op talentmobilistatie

Hoe staat het met de voortgang van het project?
De vragenlijst is in de pilotfase afgenomen bij ruim 150 respondenten. Op basis hiervan wordt de vragenlijst verbeterd. Verder leverde deze testafname eerst inzichten in de invloed van organisatiecultuur op talentmobilisatie. De verbeterde vragenlijst wordt volgend jaar bij een organisatie afgenomen.

Wat is er inhoudelijk uit gekomen tot nu toe?
Talentmobilisatie doet er toe: we zien positieve verbanden met bevlogenheid en zelfvertrouwen. Daarnaast zien we positieve verbanden tussen een bepaalde type organisatiecultuur en talentmobilisatie. 

Wat betekent dit voor de praktijk/student/onderwijs?
Organisaties: maak werk van talentmobilisatie en besteed aandacht aan het creëren van de juiste organisatiecultuur.

Wat heb je al bereikt/waar ben je trots op (lectoraat-gerelateerd)?
Het eerste wat in me opkomt: het boek over talentmobilisatie dat we met het lectoraat hebben geschreven.  


Contact

Foto van persoon

Kazimier Helfenrath

Docentonderzoeker