Foto van persoon

Projectmedewerker Talent Academy

L.T.M. (Linda) Bouwman

Al van jongs af aan wordt ik blij van het in contact komen met mensen met andere achtergronden. Dat uitte zich al vroeg met volgen van een high school jaar in Amerika, het werken op internationale zomerkampen en het volgen van mijn studie International Business, waar ik in de grensregio toen de enige Nederlandse student was in een verder volledig Duitse klas. Dit in contact komen met verschillende mensen is iets wat als een rode draad door mijn leven loopt.

Na jaren werkzaam te zijn geweest in het werven van fulltime internationale studenten, is het nu tijd om me meer op de grensregio te focussen en daarbij op de directe ontwikkeling van (internationale) studenten. Hier liggen ontzetten veel mooie kansen voor zowel studenten als bedrijven, en dat is ook iets waar ik actief aan bij wil dragen.

In mijn rol binnen de Cross Border Business Development, ben ik werkzaam bij de Talent Academy. De Talent Academy biedt gemotiveerde studenten de kans om door middel van coaching, workshops en andere activiteiten, uit te zoeken wat het is wat hen daadwerkelijk blij maakt. Aan de hand daarvan begeleiden we de studenten binnen dit traject om de stappen te maken om hun eigen pad te bewandelen. Dit alles doen we in samenwerking met bedrijven uit de grensregio, zodat de studenten hun talent verder kunnen ontplooien binnen de grensregio, en bedrijven ook direct in contact kunnen komen met studenten. Dit traject moet de student helpen zichzelf beter te positioneren binnen de grensregio, en wel op zo’n manier dat het past bij zijn eigen waardes, talenten, en motivatie.


Contact

Foto van persoon

L.T.M. (Linda) Bouwman

Projectmedewerker Talent Academy