Foto van persoon

Docentonderzoeker

S.H.J. (Stijn) van den Hoogen

Stijn van den Hoogen studeerde bedrijfseconomie (specialisatie: strategisch management) aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn studie heeft hij een aantal jaar gewerkt bij de Vereniging Kamers van Koophandel, het landelijke orgaan van de kamers van koophandel. Daar heeft hij voornamelijk (internet)producten ontwikkeld en uitgerold. Daarna volgde de overstap naar Ernst & Young, waar hij als consultant betrokken was bij de verschillende digitale kanalen van EY.

10 jaar na zijn afstuderen keerde Stijn terug naar de UvT, waar hij als docent aan de slag ging bij het departement Organisatie en Strategie (tegenwoordig het departement Management geheten). Daar heeft hij zes jaar lang les gegeven op de gebieden strategie, project management, operations management en vooral ook ondernemerschap. Stijn is nauw betrokken geweest bij het opzetten van de Brabant Center of Entrepreneurship (BCE), een samenwerkingsverband tussen de UvT en de TU/e. In dit kader zijn diverse ondernemerschapsvakken en –programma’s ontwikkeld. In deze periode is Stijn ook gestart met een promotietraject dat zich vooral focust op het gebied van Corporate Entrepreneurship.

Sinds januari 2014 is Stijn in dienst van Fontys Bedrijfsmanagement MKB, waar hij zich bezig houdt met doceren (vooral marketing en ondernemerschap) in alle jaren van het curriculum. Daarnaast is Stijn actief (geweest) als tutor, SLB’er, projectleider, coach, afstudeerbegeleider en docent bij het door Fontys gefaciliteerde masterprogramma van de Open Universiteit. Sinds juni 2015 maakt hij onderdeel uit van het lectoraat Business Entrepreneurship met als interessegebied ondernemerschap en innovatie.

Foto van persoon

S.H.J. (Stijn) van den Hoogen

Docentonderzoeker