Energie & klimaat

We gaan voor een jaarlijkse CO2-reductie van ten minste 3% en werken toe naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030. Daarnaast ontwikkelen we uiterlijk 2023 een plan om in 2030 voor 75% gasloos te zijn. We wekken straks 5% van ons energieverbruik zelf duurzaam op, door plaatsing van 2.700 zonnepanelen in de periode 2020-2023. En in 2023 zijn al onze gebouwen bovendien voorzien van ten minste energielabel A. Dit betekent voor Fontys concreet dat de bestaande Fontys-gebouwen energiezuiniger moeten worden en dat bij einde levensduur van de klimaatinstallaties, deze worden vervangen door gasloze varianten. Ook het merendeel van de elektriciteit die we inkopen moet duurzaam zijn opgewekt. We gaan daarnaast sturen op het verduurzamen van bijvoorbeeld het woon-werk-verkeer. Met deze mix aan maatregelen zal de CO2-footprint van Fontys al snel kleiner worden en uiteindelijk volledig verdwijnen.
Sfeerafbeelding Fontys