ACI

LECTORAAT CREATIVE INDUSTRIES & SOCIAL INNOVATION (2012-2016*)

Het lectoraat Creative Industries & Social Innovation (CI&SI) van Fontys Academy for Creative Industries (Fontys ACI) onderzoekt de creatieve industrie en het proces van (sociale) innovatie. Het motto van het lectoraat draait sterk om kennisdeling en verankering van onderzoek in de praktijk en is samen te vatten onder: ‘connecting creativity’.

(* Het lectoraat was actief tussen september 2012 en september 2016)

Binnen het lectoraat staat leren en ontdekken centraal. Vanuit verschillende achtergronden en specialisaties leren we van elkaar, debatteren we en scherpen we elkaars onderzoeken aan. Kennisdeling is een van de belangrijkste principes, binnen en buiten het lectoraat. We werken nauw samen met bedrijven, andere kennisinstellingen en uiteraard de geweldig creatieve kennisrijke medewerkers en studenten van Fontys ACI.  Kortom het lectoraat is een plek waar kennis ontwikkeld wordt, doorgegeven wordt en vervolgens geïmplementeerd wordt. Een nieuwsgierige en open houding is daarbij een vereiste!

WAT IS SOCIALE INNOVATIE?

Sociale innovatie is voor het lectoraat CI&SI een toepassing van een creatieve ontwikkeling die door anderen wordt herkend als 'groundbreaking' en vernieuwend en verandert hoe mensen met elkaar omgaan en zich gedragen binnen een bepaalde context. Denk heel concreet aan de smartphone, Facebook, Whats App. Maar ook het gebruik van Engelse woorden in spreektaal, koffieshops zoals Coffee Company of Starbucks waar mensen komen om te werken en de mogelijkheid voor bands om een album in eigen beheer uit te brengen. Daarbij kun je ook aan meer abstracte begrippen zoals Crowd Funding, Event Marketing en Digital Storytelling.

DE CREATIEVE INDUSTRIE

Creatieve industrie is door de minister uitgeroepen tot één van de negen landelijke topsectoren. Binnen de topsector creatieve industrie is er een onderscheid in drie deelsectoren: kunsten, media & entertainment, creatief-zakelijke dienstverlening. Algemene consensus is dat qua economische omvang de kunsten 10 procent van de sector creatieve industrie bestrijkt, media & entertainment 30 procent en de creatief-zakelijke dienstverlening 60 procent. Onder creatief-zakelijke dienstverlening verstaat men bijvoorbeeld advertising maar ook de complete evenementenbranche inclusief zakelijke evenementen als beurzen, conferenties en congressen. Fontys ACI heeft de ambitie een toonaangevende kennisspil te zijn op de deelsectoren media & entertainment en creatief-zakelijke dienstverlening die samen 90 procent van de creatieve industrie omvatten – het lectoraat speelt hierin een belangrijke rol.

LECTOR

Het lectoraat Creatieve Industries & Social Innovation stond onder leiding van Prof. Dr. Arjo Klamer. Klamer is professor in de Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Klamer levert geregeld bijdragen aan opiniepagina's van kranten en tijdschriften en neemt actief deel aan publieke debatten. De kenniskring bestond uit: Bertan Selim (Research manager) en de docenten Marlin de Bresser, Chris Gribling, Laura van Hinthum, John Verhoeven en Paul Schreuder.

E-BOOK EN WEBSITE

U vindt meer informatie over de resultaten van dit lectoraat op deze website. U kunt ook het e-book downloaden.

Download het E-book van het lectoraat Creative Industries & Social Innovation

Sfeerafbeelding Fontys