ACI

LECTORAAT FUTURES RESEARCH & TRENDWATCHING (2013-2017*)

Het lectoraat Futures Research & Trendwatching van lector Patrick van der Duin richt zich op onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen op het gebied van zowel maatschappij als technologie. Het gaat hierbij niet alleen om het verkennen van trends maar ook om het gebruiken van trends bij de toepassing van andere methoden van toekomstonderzoek zoals scenario’s, roadmapping, backcasting en de Delphi-methode. Daarnaast wil de kenniskring zich richten op het gebruik van toekomstonderzoek in organisaties. Voorbeelden daarvan zijn innovatieprocessen, visieontwikkeling, en strategiebepaling. Het lectoraat wil hiermee toekomstonderzoek aan de Fontys ACI zowel verbreden als professionaliseren.

(* Het lectoraat was actief tussen september 2013 en september 2017)

Een belangrijke motivatie om naar de toekomst te kijken is dat die hoogstwaarschijnlijk er significant anders zal uitzien dan het heden en het verleden. De onzekerheid van toekomstige ontwikkelingen hoeft niet als negatief te worden beschouwd maar kan juist een bron zijn van inspiratie en nieuwsgierigheid. Daarmee wordt het niet eenvoudiger om de toekomst te voorspellen omdat die zich hoogstwaarschijnlijk niet langs lijnen uit het verleden zal ontvouwen. Toekomsttrends hebben dus een beperkte houdbaarheid en moeten worden opgevolgd en aangevuld met toekomstverkenningen waarbij het niet gaat om het in kaart brengen van een eventuele eenduidige toekomst maar om hoe verschillende toekomsten er uit kunnen zien.

ONDERZOEK

Het verkennen van de toekomst is geen doel op zich. Het reizen naar de toekomst is geen eenrichtingsverkeer. Organisaties kijken naar de toekomst om zich in het heden beter voor te bereiden op een onzekere toekomst. Net zo belangrijk als het verkennen van de toekomst wordt dus het onderzoeken of en op welke manier organisaties methoden van toekomstonderzoek toepassen en toekomstverkenningen gebruiken voor besluitvorming. Het gaat dan niet alleen om welk type methode past bij welk besluit en welk type organisatie, maar ook om het in kaart brengen van factoren die  verklaren in welke mate een organisatie gebruik maakt van toekomstonderzoek.

STUDENTEN, BEDRIJFSLEVEN EN OVERHEID

Omdat kijken naar de toekomst voor een groot deel gelijk is aan kijken naar de fysieke en sociale omgeving zoekt het lectoraat en de bijbehorende kenniskring graag het contact en de interactie daarmee. Het lectoraat wil ‘open’ zijn en acteren. Het onderzoek staat ten dienste van  studenten, bedrijfsleven en overheid. Het onderzoek wordt door die partijen geïnspireerd en idealiter ook toegepast. Studenten kunnen deelnemen aan het onderzoek en hun kennis over toekomstonderzoek op een hoger niveau brengen. Bedrijfsleven en overheden kunnen zowel gebruik maken van de verworven inzichten als deelnemen aan onderzoeken.

LECTOR PATRICK VAN DER DUIN

Lector dr. Patrick van der Duin was van september 2013 tot september 2017 lector Futures Research & Trendwatching bij Fontys Academy for Creative Industries. Daarnaast was hij universitair docent aan de TU Delft. In 2006 promoveerde hij op een onderzoek naar het gebruik van toekomstonderzoek in innovatieprocessen in high tech bedrijven. Hij onderzoekt en doceert hoe bedrijven en overheidsorganisaties de toekomst verkennen en innovatieprocessen managen. Van der Duin heeft een omvangrijk aantal wetenschappelijke publicaties over deze onderwerpen op zijn naam staan, geeft lezingen, gastcolleges, schrijft voor de populaire media en is een graag geziene gast op expertmeetings op het gebied van toekomstverkenning. 

De kenniskring bestond uit: Rudy van Belkom, Iris van Bossum, Tessa Cramer, Els Dragt, Patrick van der Duin, Christianne Heselmans, Linda Hofman, Ferry van de Mosselaer, Daan Oudbier, Maaike Rijnders, Monica Veeger.

Het lectoraat is in september 2017 beeindigd. Download de bundel die het lectoraat heeft gepresenteerd:

Download de bundel Perspectieven op de toekomst

Sfeerafbeelding Fontys