ACI

Nieuwbouw Fontys ACI

Het duurt nog tot 2020, maar de voorbereidingen voor de verhuizing naar een nieuw gebouw op campus Stappegoor zijn bij Fontys ACI in volle gang. Dat moet ook wel, want niet alleen het door Paul de Ruiter Architecten ontworpen gebouw is straks nieuw, ook het onderwijs verandert. Dat sluit dan beter aan op de werkmethodiek en eisen van de creatieve industrie.

(Voor actuele informatie over de nieuwbouwprojecten van Fontys kijk je op Fontys Verbouwt.)

Sfeerafbeelding Fontys

Het definitief ontwerp is vastgesteld. Uitgangspunt is flexibiliteit, waarmee het gebouw ruimte biedt aan het onderwijs van de toekomst. Vanaf november ligt de nadruk op het inrichtingsplan dat de contouren voor het nieuwe onderwijs moet gaan benadrukken. Studenten gaan steeds meer zelf bepalen wat ze nodig hebben om antwoord te kunnen geven op relevante vraagstukken en opdrachten uit het werkveld. Docenten zullen gaan opereren als coaches om ze te helpen daarin stappen te zetten.

‘We breken uit het klaslokaal’, legt projectmanager huisvesting Jakob Sutmuller uit. Spil in het zogenoemde project gestuurd onderwijs vormen de projectteams. Die bestaan uit zes studenten. Daarnaast wordt gewerkt in communities van 48 waarin acht projectteams van zes studenten gedurende een bepaalde periode werken aan een opdracht. Die opbouw is zichtbaar in het ontwerp.

Nu al wordt de nieuwe onderwijsvisie getest in de bestaande omgeving. Bij onder meer IEMES en in het English-Taught Program van ILS zijn de eerste tekenen ervan al zichtbaar. Komende jaren krijgt het project gestuurd onderwijs geleidelijk meer vorm. Daarin is ook ruimte voor samenwerking tussen de opleidingen onderling. Sutmuller noemt het vak conceptontwikkeling als voorbeeld. IEMES, ILS en DBC hebben nu ieder, vanuit de specifieke expertise, een eigen invalshoek. Samenwerking ligt voor de hand, overigens zonder daarbij de identiteit van de verschillende opleidingen uit het oog te verliezen.’ Hetzelfde geldt voor Fontys ICT, een opleiding die eveneens een plek krijgt in het nieuwe gebouw. ‘Dat biedt kansen, omdat ICT al vanuit een vergelijkbaar concept onderwijs geeft. Sommige functies komen overeen. ACI en ICT beschikken nu bijvoorbeeld al over ruimtes voor experiment. Waarom zouden we die ruimtes in het nieuwe gebouw niet samen gebruiken? Dat kan leiden tot interessante ontmoetingen tussen zowel studenten als personeel van verschillende opleidingen.’

Het onderwijzend personeel en de staf van Fontys ACI zijn nadrukkelijk bij de nieuwbouw betrokken. Als eind november het definitief ontwerp van het gebouw klaar is, buigen verschillende werkgroepen zich over de inrichting. In het eerste kwartaal van 2018 wordt de bouw aanbesteed. Vanaf het tweede kwartaal wordt het terrein bouwklaar gemaakt. Eind 2019 wordt de nieuwbouw opgeleverd.

Voor actuele informatie over de nieuwbouwprojecten van Fontys, kijk je op Fontys Verbouwt. Nu al wordt de nieuwe onderwijsvisie getest in de bestaande omgeving. Bij onder meer IEMES en in het English-Taught Program van ILS zijn de eerste tekenen ervan al zichtbaar. Komende jaren krijgt het project gestuurd onderwijs geleidelijk meer vorm. Daarin is ook ruimte voor samenwerking tussen de opleidingen onderling. Sutmuller noemt het vak conceptontwikkeling als voorbeeld. IEMES, ILS en DBC hebben nu ieder, vanuit de specifieke expertise, een eigen invalshoek. Samenwerking ligt voor de hand, overigens zonder daarbij de identiteit van de verschillende opleidingen uit het oog te verliezen.’ Hetzelfde geldt voor Fontys ICT, een opleiding die eveneens een plek krijgt in het nieuwe gebouw. ‘Dat biedt kansen, omdat ICT al vanuit een vergelijkbaar concept onderwijs geeft. Sommige functies komen overeen. ACI en ICT beschikken nu bijvoorbeeld al over ruimtes voor experiment. Waarom zouden we die ruimtes in het nieuwe gebouw niet samen gebruiken? Dat kan leiden tot interessante ontmoetingen tussen zowel studenten als personeel van verschillende opleidingen.’

Het onderwijzend personeel en de staf van Fontys ACI zijn nadrukkelijk bij de nieuwbouw betrokken. Als eind november het definitief ontwerp van het gebouw klaar is, buigen verschillende werkgroepen zich over de inrichting. In het eerste kwartaal van 2018 wordt de bouw aanbesteed. Vanaf het tweede kwartaal wordt het terrein bouwklaar gemaakt. Eind 2019 wordt de nieuwbouw opgeleverd.