Job Board

Work

Studenten CO en CE IEMES volgen vanaf het eerste jaar het programma Work. Voor Work gaan studenten meteen vanaf het begin van hun studie kennis maken en actief meedraaien met het werkveld. Op basis van de eigen interesses enerzijds en de competenties van de opleiding anderzijds, gaat de student zelfstandig op zoek naar waardevolle praktijkopdrachten en contacten om een eerste inzicht te krijgen in de eigen, toekomstige beroepspraktijk. Work staat midden in het werkveld i.c. de creatieve industrie. De student vergaart inzicht in het werkveld, bouwt aan een professioneel netwerk en doet werkervaring op.

Job Board

Voor Work gaan studenten zelfstandig het werkveld betreden. Ze gaan werkervaring opdoen en zijn zodoende op zoek naar waardevolle praktijkprojecten en -opdrachten. Dit kunnen zowel projecten zijn die een aantal uur of een dag duren, alsmede projecten waar studenten meerdere dagen of misschien zelfs een heel semester mee aan de slag gaan. Zo kan een student de social media kanalen voor een organisatie bijhouden, meedenken bij de ontwikkeling van nieuwe concepten, meehelpen bij een festival, werkzaamheden verrichten op een communicatieafdeling, et cetera.

Job Board is hierbij de schakel tussen student en professionals uit de praktijk. Bedrijven plaatsen praktijkopdrachten op het platform. De student kan hier op reageren en rechtstreeks in contact komen met de desbetreffende bedrijven. Job Board biedt alleen een platform en is geen tussenpersoon. Wanneer u een vacature op Job Board heeft geplaatst, ligt het heft in handen van onze studenten. De studenten kiezen op basis van eigen voorkeur passende praktijkopdrachten en raken rechtstreeks met u in contact wanneer zij op de aanvraag reageren. Een aanvraag plaatsen is dus geen garantie dat één van onze studenten deze opdracht ook daadwerkelijk zal oppakken.

Wanneer een student contact met u opneemt maakt u samen met de student afspraken over de duur van de werkzaamheden, werktijden, taken en een eventuele vergoeding. Fontys ACI fungeert hierbij niet als intermediair. De student zal u na het uitvoeren van de werkzaamheden vragen om een beknopte feedback of referentie over zijn/haar prestaties.

Job aanmelden?

Vul het Job Board formulier in

Heeft u vragen? Neem contact op via aciwork@fontys.nl.

NB: Job Board is het platform voor korte praktijkopdrachten, niet voor fulltime meewerk- en/of onderzoeksstagevacatures. Daarvoor kijkt u op de betreffende pagina's: