Partners

Fontys Academy for Creative Industries heeft internationale partnerschappen met universiteiten en hogescholen voor uitwisseling van studenten, docenten en expertise. Voor studenten maken deze partnerschappen het mogelijk een half jaar van de studie in het buitenland te doen (buitenlandminor) o.a. zonder extra collegeldverplichtingen. Jaarlijks doceert een aantal Fontys ACI-docenten in het buitenland en ontvangt Fontys ACI buitenlandse gastdocenten.

De lijst met partners vind je op onze Engelstalige website fontys.edu/aci. Voor studenten en medewerkers is meer gedetailleerde informatie te vinden op Fontys Connect.

Daarnaast is Fontys Academy for Creative Industries lid van Cumulus. Dit is een groot internationaal netwerk waarvan de leden zich richten op educatie en onderzoek in de sectoren art, design en media.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys