Partners

Internationale uitwisseling van studenten, docenten, expertise

Fontys Academy for Creative Industries heeft internationale partnerschappen met universiteiten en hogescholen voor uitwisseling van studenten, docenten en expertise. Dankzij deze partnerschappen jij als student onder andere een half jaar van de studie in het buitenland doen, via de zogeheten buitenlandminor. Dit, zonder extra collegeldverplichtingen. Daarnaast doceert een aantal Fontys ACI-docenten jaarlijks in het buitenland en ontvangt Fontys ACI in Nederland, buitenlandse gastdocenten.


Lijst met partners

De lijst met partners vind je op onze Engelstalige website fontys.edu/aci