Meewerkstage Studenten International Event, Music & Entertainment Studies (IEMES)

Voor derdejaars

Studenten IEMES gaan doorgaans in het derde jaar van hun studie op meewerkstage. Deze stage duurt circa 18 tot 21 volledige werkweken en wordt door de student zelf gezocht. De startdatum is bij voorkeur begin september of begin februari. Wilt u als stageverlener eerder starten met de stage of langer doorgaan, dan is dat bespreekbaar. Tijdens deze periode doen de studenten zoveel mogelijk ervaring op in de vakgebieden die hen interesseren of die nodig zijn voor een goede uitoefening van het beroep. Dat uit zich onder andere in het opleveren van beroepsproducten zoals communicatie- of marketingplannen, filmpjes, presentaties of marktonderzoeken.

Hoe werkt het

De meewerkstage is een belangrijk moment voor een student. Een tijd van experimenteren, leren, ervaren, interesses verkennen en contacten opdoen. We stimuleren studenten om internationale praktijkervaring op te doen. Stagedocenten functioneren gedurende de stageperiode als sparringpartner en adviseur. De stageverlener zorgt ervoor dat de werkzaamheden van de student voldoende complexiteit en omvang hebben om als hbo-niveau gekenmerkt te worden. De student moet een stageovereenkomst aanleveren die door drie partijen moet worden ondertekend. De student, de stageverlener en de opleiding. Zodra deze overeenkomst wordt geaccepteerd, kunnen jullie van start gaan met een leuke en vooral leerzame stageperiode.

Meewerkstage aanmelden & vragen

Bedrijven die een meewerkstage willen aanmelden kunnen dat hier doen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Lia Rentrop, co√∂rdinator praktijkplaatsen, e-mail: acistage-projecten@fontys.nl, tel.06 50242249.

Sfeerafbeelding Fontys
In 2017 kwamen Sony Music en Talpa Media naar Fontys ACI om stages te selecteren. Hieronder een kort beeldverslag.