Sprint naar content

Wie kies jij?

** for English see below **

Wie kies jij? Stem uiterlijk 31 mei!

Je denkt nu vast, hè, Fontys Denktank en verkiezingen van de cmr? Heb ik iets gemist? Dat zou kunnen. In april heeft Fontys studenten voor de centrale medezeggenschapsraad geworven in de lesplaatsen Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Venlo en Utrecht. De lesplaatsen Eindhoven en Veghel zijn namelijk komend studiejaar nog goed vertegenwoordigd.

Goed nieuws! Alle studenten van Fontys mogen stemmen op de nieuwe kandidaten.

Maar liefst 10 studenten willen graag een plek in de Fontys Denktank en daarmee lid worden van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Zij stellen zich via de onderstaande knop aan je voor en voeren daarnaast ‘campagne’ via hun eigen kanalen.

Wie kies jij? Stem op jouw favoriete student!

Vanaf nu tot en met 31 mei kan elke Fontys student stemmen op zijn of haar favoriete medestudent. In de week van 7 juni wordt de uitslag bekend gemaakt!

Maak kennis met de studenten die jou willen vertegenwoordigen in de cmr.

Maak kennis en stem hier

Who do you choose? Vote by May 31!

You must be thinking now, “Fontys Denktank” and CPC elections? Did I miss something? That could be! In April, Fontys recruited students for the Central Participation Council in locations Tilburg, 's-Hertogenbosch, Venlo and Utrecht. Eindhoven and Veghel are still well represented in the coming academic year.

Good news! All Fontys students are allowed to vote for the new candidates.

And greatly 10 students would like a place in the “Fontys Denktank” and thus become a member of the Central Participation Council (CPC). They introduce themselves to you on the Fontys Denktank website and also conduct a 'campaign' through their own channels.

Who is allowed to represent you? Vote now for your favorite fellow student!

From now until May 31, every Fontys student can vote for his or her favourite fellow student. The results will be announced in the week of June 7!

Fontys Denktank is for connectors who would like to look at things from different perspectives and discuss the quality of our education, how Fontys spends its money and what Fontys can do to keep employees and students satisfied and healthy.