Sprint naar content

Switchen van economische opleiding

Je hebt als Fontysstudent de mogelijkheid om vóór 1 oktober van het lopende studiejaar over te stappen naar een andere opleiding binnen het aanbod van economische opleidingen. Hierdoor kun je doorstromen - met zo min mogelijk studievertraging - wanneer je erachter komt dat de studie toch niet goed bij je past. Wil je na de eerste 4 weken switchen? Kijk dan in overleg met je opleiding welke switchmogelijkheden er zijn.

Switchen is maatwerk en kan tot 1 oktober. Het is mogelijk om de overstap te maken naar één van de onderstaande opleidingen binnen Fontys:

     • Accountancy
     • Bedrijfskunde
     • Commerciële Economie (ook Associate degree)
     • Communicatie
     • Finance & Control
     • Finance, Tax & Advice
     • International Business
     • International Lifestyle Studies
     • Logistics Management
     • Ondernemerschap & Retail Management (ook Associate degree)
     • Vastgoed & Makelaardij

    Elke student van Fontys kan switchen binnen het aanbod van economische Fontys opleidingen. Wel moet je als student voldoen aan de ‘reguliere instroomeisen’. Dit betekent dat je:

    • het juiste profiel / vakkenpakket op de middelbare school had, minimaal havo. Of;
    • een geschikte mbo 4 vooropleiding. Of;
    • een succesvol afgelegde 21+ toets kan laten zien.

    Mocht je niet aan deze eisen voldoen, bespreek dit dan met je studiecoach. Hij of zij helpt je om de juiste stappen te nemen.

    Verplichte intake andere opleiding

    Als je overstapt naar één van deze opleidingen krijg je daar eerst, vóór 1 februari, een intakegesprek. De opleiding kijkt naar de competenties die je al beheerst (in tegenstelling tot details per vak) op basis van studie-onderdelen die je al behaalde. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar jouw specifieke situatie en op basis daarvan wordt al dan niet een maatwerkprogramma opgesteld, met onder andere daarin opgenomen welke studie-onderdelen je wel of niet moet doen. Dit programma legt de betreffende opleiding voor aan de examencommissie.

    Toetsing

    De examencommissie van de ontvangende opleiding stelt vast:

    • of en zo ja welke vrijstellingen uit het propedeuseprogramma van de nieuwe opleiding worden verleend;
    • wat het exacte moment is waarop je kan starten bij de nieuwe opleiding;
    • welke eventueel aangepaste toetsmomenten / toetsvormen gehanteerd worden;
    • op welke datum in de toekomst zal worden bepaald of je 'verder mag' of een bindend negatief studieadvies (BNS krijgt.

    Hierbij is mogelijk dat de nieuwe opleiding van jou een extra inspanning vraagt om de switch zo goed mogelijk te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan: het inhalen van studieonderdelen via zelfstudie; het volgen van een programma van meer dan 30 EC’s per semester.