Fontysbrede adviesorganen

Gezocht: studentleden van Fontysbrede adviesorganen

Wil jij meedenken over de toekomst van Fontys?

Fontys werkt aan ontwikkeling van kennis en talent. Om dat goed te doen, zijn we zelf ook voortdurend in ontwikkeling. We werken aan een talentgericht, onderzoekend en wendbaar Fontys. Het perspectief van onze studenten hebben we hierbij nodig. We zijn op zoek naar studenten die hieraan een bijdrage kunnen en willen leveren. Heb jij belangstelling voor de ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en organisatie? Heb je over deze onderwerpen een goed gefundeerde mening? En: wil jij meepraten en -denken over de toekomst van Fontys? Reageer dan op deze oproep (onderaan deze tekst vind je de contactgegevens)!

Veranderopgaven

In onze strategie Fontys for Society is de koers van Fontys uitgewerkt. Om die strategie te realiseren, hebben we verschillende veranderopgaven benoemd. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

  • ontwikkeling van ons opleidingen-portfolio
  • flexibilisering van het onderwijs
  • inclusie en toegankelijkheid
  • leven lang ontwikkelen
  • praktijkgericht onderzoek binnen zes kennisthema’s
  • internationalisering

Al deze ontwikkelingen dragen bij aan de realisatie van onze doelen voor de drie hoofdthema’s talentgericht, onderzoekend en wendbaar.

Waar zoeken we studenten voor?

Een grote organisatie als Fontys, met ongeveer 5.000 medewerkers en 45.000 studenten, kent complexe verandervraagstukken. Om te zorgen dat alle ontwikkelingen in samenhang plaatsvinden en voor de gewenste ontwikkeling zorgen is het nodig om te reflecteren op de voortgang van de strategie: doen we de goede dingen en doen we die dingen goed?

Of is het nodig dat we onze koers doorontwikkelen of bijstellen? Om deze vragen structureel te bespreken hebben we drie strategiegroepen ingericht. Elke groep houdt zich bezig met een van de hoofdthema’s. De strategiegroepen adviseren aan het college van bestuur (cvb).

De strategiegroepen bestaan uit leden die verschillende perspectieven inbrengen. Een cvb-lid is voorzitter. Daarnaast participeren in elke groep twee of drie instituuts- en dienstdirecteuren, een lector, een docent, expert-consultants, een lid van de bestuursstaf en twee studenten.

Wat doe je als student-lid?

De allerbelangrijkste bijdrage die je levert is het inbrengen van het perspectief van de student. De bijdrage die je levert is afhankelijk van de vorm waarin gewerkt wordt. Soms maak je met je groep een plan van aanpak voor een thema, bereid je een bijeenkomst mee voor, evalueer je de voortgang van een specifiek programma, of voer je het gesprek over wat talentgerichtheid, onderzoekend of wendbaar voor jou betekent. Je houdt daarbij in ieder geval altijd het studentperspectief voor ogen!

Zeker is dat de bijeenkomsten wel enige voorbereidingstijd vergen. Bij de voorbereiding krijg je ondersteuning vanuit het Centrum voor Medezeggenschap.

Wie zoeken wij?

Belangrijk is dat je met een positief-kritische houding mee wilt praten over de onderwerpen die worden besproken. We vragen je ook mee te denken over de maatschappelijke impact van Fontys, dus is het nodig dat je de onderwerpen met een bredere blik dan alleen je eigen opleiding kunt bekijken. Het is belangrijk dat je het studentenperspectief goed kunt verwoorden. Daarnaast is het een aanbeveling als je enige ervaring hebt met beleid (of beleidsvoorbereiding) en dat je ideeën hebt over hoe Fontys zich verder kan ontwikkelen. We zoeken studenten die minimaal vanaf 1 september 2022 tot en met juli 2023 beschikbaar zijn. We verwachten dat je minimaal voor deze periode een beperkt aantal uren per bijeenkomst kunt besteden aan deze belangrijke en ook leerzame taak. We verwachten dat er ongeveer 6 bijeenkomsten per jaar plaatsvinden. Er staat een financiële vergoeding tegenover!

Let op: niet alleen voltijd bachelorstudenten, ook deeltijd- en masterstudenten zijn van harte uitgenodigd om te reageren.

Hoe ziet de procedure eruit?

Voordat een student benoemd wordt, vindt er een sollicitatiegesprek plaats met de bestuursadviseur en een medewerker van het Centrum voor Medezeggenschap. De gesprekken worden gepland in de week van 13 juni.

Geef bij je sollicitatie aan welke thema’s je eerste, tweede en derde keus zijn. Het is ook mogelijk om in meerdere thema’s te participeren. Het lezen van het strategisch plan Fontys for Society kan je helpen bij het maken van een keuze.

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Johan Struik (T 08850-70667, E j.struik@fontys.nl)

Heb je interesse om deel uit te maken van een strategiegroep?

Stuur dan een motivatiebrief en je CV vóór 29 mei naar Annette Kerkstra: a.kerkstra@fontys.nl

Wil jij deel uit maken van een strategiegroep?

Stuur dan een motivatiebrief en je CV vóór 29 mei naar Annette Kerkstra.

mail Annette Kerkstra