Communicatiestijl

Tone of voice 

Door alle technische ontwikkelingen heeft de communicatiestroom een enorme vlucht genomen. De grenzen tussen interne en externe communicatie vervagen. Communiceren doen we allemaal. Op allerlei verschillende manieren staan we in contact met de buitenwereld, onze stakeholders en studenten. De communicatiestijl, de manier waarop je als organisatie communiceert, maakt onderdeel uit van de stijl van het huis. 

Fontys hanteert de volgende uitgangspunten: 

  • In de communicatie gebruiken we als aanspreekvorm ‘je’.
  • Tone of voice is betrokken, vriendelijk, uitnodigend.
  • De schrijfstijl bestaat uit jip & janneketaal (kort & compact - helder & duidelijk).

Storytelling

De vele (beeld)verhalen van onze medewerkers en studenten vormen de corporate story en kleuren het verhaal van Fontys. Via deze verhalen laten we zien wie we zijn, wat we doen en hoe we dat ervaren. Wat studeren en werken bij Fontys betekent. Hoe je als student, medewerker samen met werkveldpartner een betekenisvolle bijdrage levert aan de maatschappij van morgen. Immers, heel Fontys werkt aan impact. We stimuleren onze ambassadeurs dit te delen en geven hun verhalen en voorbeelden in onze communicatiemiddelen en -kanalen een plek. Online en offline. Onze potentiële studenten, de ouders, intermediairs, bedrijven, organisaties en andere stakeholders vormen zich een beeld van Fontys aan de hand van wat ze horen, zien, lezen en ervaren. Samen maken wij Fontys, samen werken wij aan impact. #wijzijnfontys

Tekstassistent

We hanteren de tekstassistent voor veelgebruikte onderwijstermen en Fontyswoorden. Deze tekstassistent kun je raadplegen via deze knop (let op: inloggen, alleen voor medewerkers):