Positionering en profilering

Fontys sterker positioneren rondom de unieke combinatie van persoonlijke aandacht enerzijds en inhoudelijke breedte in aanbod en kennis anderzijds. Deze combinatie stelt ons in staat om impact te hebben op de samenleving en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen en kennis. 

Dit doen we in ‘levensechte’ leer- en onderzoekomgevingen, waarin studenten, medewerkers en het werkveld leren in, van en met de praktijk. Eén merk Fontys, nieuwe pay-off For Society we dragen dat uit met één merknaam, waarmee we invulling geven aan de praktijkgerichte, multidisciplinaire en flexibele organisatie, die zich bezighoudt met relevante en grenzeloze ontwikkeling. 

Een organisatie waarin mensen samenwerken aan de ontwikkeling van kennis en talent in de regio; verbonden in een actieve community, waarin mensen contact houden met elkaar. De koers en ambities verwoord in organisatiestrategie Fontys for Society 2025, vragen om een nieuwe positionering, pay-off en merkstrategie. Immers, positionering en profilering dienen in lijn en dienend te zijn aan de organisatiestrategie en -identiteit