Als leerkracht omgaan met ouders

Sfeerafbeelding Fontys

Wie is Hélène Leenders

Hélène behaalde in de jaren tachtig haar eerstegraads onderwijsbevoegdheid tekenen aan de kunstacademie. Na haar afstuderen ging ze aan de slag als groepsleidster in een gezinsvervangend tehuis en parallel hieraan in een kinderatelier voor de stichting Jeugdhulp. Na een studie wijsgerige en historische pedagogiek promoveerde zij in 1999 op het proefschrift ‘Montessori en fascistisch Italië. Een receptiegeschiedenis’. Hierna was ze bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek betrokken bij de programmering van het onderwijsonderzoek. Er volgde een post-doc onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam over waardenvormend onderwijs en burgerschap in het vwo en vmbo. In 2006 maakte ze de overstap naar Fontys Hogeschool Pedagogiek. Hier is ze nu werkzaam als associate lector en projectleider van een tweejarig, door RAAK-SIA gefinancierd, onderzoeksproject naar educatief partnerschap in het primair onderwijs.

Meer weten over het onderzoeksproject en de resultaten? Ga naar het interactieve kennisplatform  www.educatief-partnerschap.nl