Denk Groter Prijs

De Fontys Denk Groter Prijs wordt uitgereikt aan een medewerker of student die een bijzondere bijdrage levert aan het onderwijs van Fontys. Het College van Bestuur reikt de prijs jaarlijks uit tijdens de opening van het studiejaar.

De aanmelding :

  • toont een bijzondere onderwijsprestatie die voortkomt uit en gericht is op het onderwijs
  • heeft publicitaire en/of maatschappelijke waarde voor Fontys
  • is instituutsoverschrijdend
  • is innovatief
  • is een treffend voorbeeld van groei door aandacht en uitdaging (Denk Groter)

Winnaars Denk Groter Prijs 2017

bekijk de inzendingen van de winnaars
De prijzen

Aan de medewerker(s) of student(en) wordt een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt. De winnaar van de medewerkers(groep) en van de studenten(groep) ontvangt een prijs van € 3.000. De tweede prijs bedraagt € 2.000. De derde prijs bedraagt € 1.000.
Indien een inzending die als groep is aangemeld een prijs heeft gewonnen, dan wordt het prijzengeld evenredig over de inzenders verdeeld.

Sfeerafbeelding Fontys

Bij Fontys staat de student echt centraal. We zijn dichtbij de student en het onderwijs georganiseerd. Door studenten aandacht te geven en uit te dagen ontdekken ze hun eigen talent en ontplooien zij zich. Het is die persoonlijke groei en manier van werken waar ‘Denk Groter’ voor staat.