SWPBS Masterclass

donderdag 14 november 2019
 
Op 14 en 15 november 2019 organiseert het kenniscentrum Gedrag van Fontys Hogescholen, het Expertisecentrum PBS Windesheim en het kenniscentrum SWPBS van PI Research voor de 11e keer de School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) Masterclass en Conferentie.

Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. SWPBS is een raamwerk om goede schoolresultaten te bereiken. De SWPBS aanpak zorgt ervoor dat alle leerlingen de meest effectieve interventies in de klas aangeboden krijgen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. SWPBS is geen curriculum en geen methodiek, maar SWPBS biedt een operationeel model dat scholen direct ondersteunt bij effectief onderwijs. SWPBS kan beschouwd worden als een aanpak die antwoord geeft op moeilijke onderwijssituaties.

Thema Masterclass

Certificering van PBS-scholen

Je bent PBS en je laat dit zien!

Steeds meer scholen zetten SWPBS in om een veilige en positieve leeromgeving te scheppen, waarin leerlingen goed tot leren komen. Teams werken hard om SWPBS planmatig en systematisch te implementeren en duurzaam te borgen. In dat intensieve proces vindt een mooie ontwikkeling plaats: ‘’van PBS doen naar PBS zijn”.

Voor de inzet die scholen hierin plegen, en de behoefte van scholen om hierin geëvalueerd en gewaardeerd te worden, heeft het SWPBS Team Nederland haar krachten gebundeld om te komen tot hernieuwde landelijke criteria. Hiermee kunnen scholen gecertificeerd worden als SWPBS-school voor de duur van 3 jaar. Er zijn criteria ontwikkeld voor Groen, Geel en Rood. Ook kan een school, als tussenstap naar certificering, erkenning op Groen aanvragen.

Meer informatie over criteria.

Leden van het SWPBS-team NL zullen in de Masterclass de criteria en procedure toelichten en succesvolle voorbeelden laten zien van gecertificeerde scholen. Ook wordt aandacht geschonken aan hoe certificering scholen een nieuwe PBS-impuls kan geven en kan bijdragen aan een duurzame doorontwikkeling van alle SWPBS-kenmerken.

Programma

17.00-17.30Inloop met voorgerecht
17.30-19.00Masterclass
19.00-19.45Buffet
19.45-20.45Masterclass vervolg
20.45-21.00Afsluiting

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor coaches die scholen begeleiden en PBS-teamleden die interesse hebben in certificering van hun school. De avond is praktisch van aard en actief van opzet. Deelnemers weten na de masterclass welke PBS-elementen op hun school al voldoende zijn uitgewerkt en geborgd en waar nog aanscherping nodig is. Ook wordt men toegerust met concrete hulpmiddelen om de certificeringsprocedure te benutten om tot verdere duurzame schoolontwikkeling te komen.

#swpbsconferentie

Sfeerafbeelding Fontys

Nieuws Public Academy

{{ feed.properties.publicationDateDay }} {{ feed.properties.publicationDateMonth }}

Congres

Datum en tijd
14 november 2019
00.00-00.00 uur
Adres
Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Gebouw
Gebouw Cursus- en vergadercentrum Domstad

Locatie

Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Locatiekaart op adres: Koningsbergerstraat 9, Utrecht