Thuistaal en onderwijs: een gouden combinatie?

woensdag 27 november 2019
 

Sfeerafbeelding Fontys

De aandacht voor thuistalen in het onderwijs groeit. Onderzoek binnen onderwijs en opvoeding laat zien dat inzichten die in de ene taal worden verworven, helpen om een andere taal te begrijpen en sneller verbanden te leggen. Bovendien is het emotionele aspect van de thuistaal niet te onderschatten.

De vraag is hoe we de kracht van thuistalen goed kunnen benutten. Hoe kunnen leerkrachten de thuistaal betrekken in het onderwijs? Welke rol kunnen ouders spelen?

Wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen ontmoeten elkaar op 27 november 2019 tijdens het interactieve symposium ‘Thuistaal en onderwijs, een gouden combinatie?’. Voor u als publiek is er voldoende ruimte om vragen en ervaringen in te brengen.

Informatie symposium

Wanneerwoensdag 27 november 2019
Tijd16.00 - 20.00 uur
LocatieFontys Sittard

Organisatie

De organisatie is in handen van Fontys Sittard, Maastricht University en het Meertens Instituut.

Medeorganisatoren: Cubiss, LBRT en Levende Talen sectie Limburgs.

Sfeerafbeelding Fontys

Aanmelden

Op dit moment is het nog niet mogelijk om je aan te melden. Houd de site in de gaten voor meer info.

Contact

Neem voor meer info contact op met Anja van Schijndel


Sprekers

Charlotte Mostaert

Sfeerafbeelding Fontys

Charlotte Mostaert is logopedist en werkt als docent en onderzoeker aan de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More. Daarnaast is ze coördinator van het postgraduaat Meertaligheid voor logopedisten. Taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen is dan ook haar specifieke interessegebied dat aan het voormalige expertisecentrum Code van Thomas More ontstond. Voorheen werkte ze als onderzoeker aan de universiteit Gent en deed ze ervaring op in het buitengewoon onderwijs en een multidisciplinaire groepspraktijk. Ze werkte mee aan verschillende publicaties over meertaligheid en vindt de transfer van wetenschap naar praktijk een prioriteit.

Joana Duarte

Sfeerafbeelding Fontys

Joana Duarte is associate lector voor meertaligheid op de NHL Stenden Hogeschool waar ze projectleider is van verschillende projecten op het gebied van meertaligheid in het primair en voortgezet onderwijs maar ook in de lerarenopleidingen binnen de Hogeschool. Daarnaast is ze universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen binnen de BA Minorities en Multilingualism en de MA Multilingualism van de Faculteit Letteren. Ze onderzoekt de condities en uitkomsten van het betrekken van meerdere talen in het onderwijs. Haar publicaties zijn hier te vinden.

Hélène Leenders

Sfeerafbeelding Fontys

Hélène Leenders is doctor in de sociale wetenschappen (Universiteit Utrecht, 1999) en opgeleid als historisch/ theoretisch pedagoog en onderwijskundige. Zij is sinds 2015 associate lector bij het lectoraat Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen van Fontys Hogeschool Pedagogiek. Voorheen was zij als post doc onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde in dat kader over burgerschapsvorming in het VO en de pedagogische opdracht van het onderwijs. Op dit moment ligt haar focus op de thematiek van passend onderwijs, diversiteit en sociale cohesie, (gelijke) onderwijskansen, partnerschapsrelaties tussen ouders en professionals in jeugdhulpverlening en onderwijs, zie www.educatief-partnerschap.nl] en de integratie van jeugdhulpverlening in het onderwijs

Karen Reekmans

Sfeerafbeelding Fontys

Karen Reekmans geeft vakdidactiek vroeg vreemdetalenonderwijs Frans en meertaligheid Nederlands als vreemde taal (NVT) en Nederlands als tweede taal (NT2) aan de lerarenopleiding PXL-Education in Hasselt. Hierbij ligt de focus op betekenisvol en interactief, muzisch taalonderwijs. Verder begeleidt ze studenten die stage lopen in het immersieonderwijs Nederlands in de provincie Luik en is ze verbonden aan PXL-Research voor praktijkgericht multidisciplinair onderzoek over muzische taalstimulering in meertalige klassen. De inzichten van het onderzoeksproject taalCULTuur werden gebundeld in het boek “Vertaalde verbeelding” dat verscheen bij uitgeverij Garant. Samen met de collega’s van PXL-MAD School of Arts, PXL-Music en Europese gelijkgezinde partners uit Portugal, Gran Canaria en Turkije zal ze haar inzichten verder uitdiepen in het onderzoeksproject ArtiCULan (www.articulan.eu).

Leonie Cornips

Sfeerafbeelding Fontys

Prof. dr. Leonie Cornips is werkzaam als onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens Instituut (KNAW) Amsterdam en als Bijzonder Hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht. Zij is van huis uit taalkundige, sociolinguïst en gespecialiseerd in onderzoek naar vormen van nieuw Nederlands zoals het Nederlands gesproken in Heerlen of in Lombok, Utrecht en Rotterdam. Bovendien verricht zij onderzoek naar hoe jonge kinderen het Nederlands als hun eerste en tweede taal verwerven. Tenslotte onderzoekt zij taalcultuur (vooral in Limburg): hoe mensen zich door taalgebruik met elkaar wel of niet identificeren en anderen in- of uitsluiten. Zij schreef tot voor kort een tweewekelijkse column over Taalcultuur in het dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad. (https://leoniecornips.com/)

Nieuws Public Academy

{{ feed.properties.publicationDateDay }} {{ feed.properties.publicationDateMonth }}

Workshop

Datum en tijd
27 november 2019
16.00-20.00 uur
Adres
Mgr. Claessensstraat 4, Sittard
Gebouw
Gebouw Mgr. Claessensstraat (CL)

Locatie

Mgr. Claessensstraat 4, Sittard

Locatiekaart op adres: Mgr. Claessensstraat 4, Sittard