Additionele inschrijfvoorwaarden

Studenten dienen te beschikken over een diploma van een educatieve bacheloropleiding om toegelaten te kunnen worden tot de masteropleiding ‘Leren en Innoveren’. Daarnaast is het een vereiste dat de student over een werkplek beschikt waar aan onderwijsvernieuwing kan worden gewerkt. 

De opleiding kent een intakeprocedure voor iedere student die zich aanmeldt. De intake is bedoeld om zicht te krijgen op:

  • voorkennis en ervaring van de student;
  • ambitie en verwachting van de student en afstemming hiervan met de opleiding;
  • werkcontext en facilitering van de studie.

De bevindingen uit de intake leiden tot een advies voor het wel of niet starten met de opleiding.

Sfeerafbeelding Fontys