Studeren met een beperking

Een functionele beperking in welke vorm dan ook, of dat nu van fysieke of psychische aard is, kan er voor zorgen dat studeren je veel energie kost en dat je meer tijd nodig hebt dan iemand zonder beperking. Bij Fontys kijken we naar jouw mogelijkheden en begeleiden we jou wanneer je om wat voor reden dan ook beperkt wordt in je functioneren. Voorbeelden van functiebeperkingen zijn:

* Dyslexie
* Autisme
* ADHD/ADD
* Psychische klachten
* Chronische ziekte

Voorbeelden voorzieningen en regelingen binnen Fontys

* Extra studiebegeleiding
* Extra tijd bij tentamens
* Online tool Kurzweil bij samenvatten, lezen en schrijven
* Vergroot lettertype
* Aangepast studierooster
* Aangepaste toetsvorm
* Extra jaar studiefinanciering van DUO
* Financiƫle regeling Fontys bij studievertraging (FOS-regeling)
* Huisvesting & toegankelijkheid