Collegegeld betalen of declareren bij werkgever

Kosten en betalen collegegeld

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven kunnen variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, eventueel eerder behaalde graad en opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt. Gebruik onderstaande collegegeldmeter om te bepalen wat jouw collegegeld wordt:

Wil je meer info over het collegegeld kijk dan op www.fontys.nl/collegegeld.

Werkgever betaalt het collegegeld

Als je werkgever jouw collegegeld betaalt bevestig je zelf, met je eigen rekeningnummer, de digitale machtiging in Studielink. Om de kosten te kunnen declareren kun je bij je opleiding om een betaalbewijs vragen. Fontys verstrekt geen facturen aan werkgevers en de werkgever kan het collegegeldbedrag niet overmaken naar Fontys.

NB Maak nu vast je betaalgegevens in orde. Vanaf medio mei (voor het daaropvolgende studiejaar) zie je deze actie in jouw to-do lijst in Studielink. De eerste incasso vindt pas plaats in de maand waarin jouw opleiding start. Als je voor de startmaand je (verzoek tot) inschrijving annuleert in Studielink vervalt je betaalverplichting en incasseren we natuurlijk niet.