Belangrijke datums

Noteer deze activiteiten in je agenda

Datum Omschrijving Meer informatie
Datum wordt hier nog bekend gemaakt Informatiebijeenkomst individueel werkplekleren Goede Start / Stage lopen in de propedeuse
Vanaf 24 augustus Inloggen interne portal Fontys Hogeschool Pedagogiek mogelijk Link naar portal
24 augustus Start Introweek Goede start / Mijn intro
24 augustus Instituutsdag (verplicht) Goede start / Mijn eerste studieweek
31 augustus Start lessen Goede start / Mijn eerste studieweek