Belangrijke datums

Noteer deze activiteiten in je agenda

Datum Omschrijving Meer informatie
Datum wordt hier nog bekend gemaakt Online informatiebijeenkomst individueel werkplekleren Goede Start / Werkplekleren (stage)
Vanaf 24 augustus Inloggen interne portal Fontys Hogeschool Pedagogiek mogelijk Link naar portal
24 augustus Start Introweek Goede start / Jouw intro
31 augustus Start lessen Goede start / Jouw eerste studieweek
Jaarrooster voor als je wilt weten wanneer de vakanties zijn Goede start / Mijn eerste studieweek