Belangrijke datums

Noteer deze activiteiten in je agenda

Datum Omschrijving Meer informatie
24 mei Informatiebijeenkomst stage om 9.00 uur Goede Start / Stage lopen in de propedeuse
7 juni Informatiebijeenkomst stage om 14.00 uur Goede Start / Stage lopen in de propedeuse
Vanaf 24 augustus Inloggen interne portal Fontys Hogeschool Pedagogiek mogelijk Link naar portal
26 augustus Start Introweek Goede start / Mijn intro
26 augustus Instituutsdag (verplicht) Goede start / Mijn eerste studieweek
2 september Start lessen Goede start / Mijn eerste studieweek