Studentcoaching CE Digital Business Concepts

e eigen studiecoach

Gedurende de gehele studie krijg je begeleiding van een studiecoach. Hij of zij kent je sterke en zwakke punten, geeft gerichte persoonlijke aandacht en volgt je studievoortgang.

Je studiecoach helpt je daarnaast bij de volgende situaties:

 • Als je te maken hebt met problemen die impact hebben op je studievoortgang, zoekt je studiecoach samen met jou naar een oplossing zodat je verder kunt met je studie.
 • Samen onderzoeken jullie welke onderwerpen van je studie je het meest interessant vindt. Op basis van jouw keuze formuleer je hiermee het onderwerp van je propedeuse assessment. Je moet dit assessment halen om over te kunnen gaan.
Er is meer

Soms heb je extra hulp of advies nodig naast de begeleiding vanuit je opleiding en je studentcoach; dan biedt Fontys meer hulp! Bijvoorbeeld bij vragen over jouw persoonlijke omstandigheden, studievertraging, financiën, ongewenst gedrag, bestuurlijke activiteiten, studeren en topsport, een functiebeperking, studiekeuze et cetera. Check Fontys Helpt voor een overzicht van de mogelijkheden voor jou!

 • Studeren met een beperking

  Een functionele beperking in welke vorm dan ook, of dat nu van fysieke of psychische aard is, kan er voor zorgen dat studeren je veel energie kost en dat je meer tijd nodig hebt dan iemand zonder beperking. Bij Fontys kijken we naar jouw mogelijkheden en begeleiden we jou wanneer je om wat voor reden dan ook beperkt wordt in je functioneren. Voorbeelden van functiebeperkingen zijn:

  * Dyslexie
  * Autisme
  * ADHD/ADD
  * Psychische klachten
  * Chronische ziekte

  Voorbeelden voorzieningen en regelingen binnen Fontys

  * Extra studiebegeleiding
  * Extra tijd bij tentamens
  * Online tool Kurzweil bij samenvatten, lezen en schrijven
  * Vergroot lettertype
  * Aangepast studierooster
  * Aangepaste toetsvorm
  * Extra jaar studiefinanciering van DUO
  * Financiële regeling Fontys bij studievertraging (FOS-regeling)
  * Huisvesting & toegankelijkheid