Jouw inschrijving

Je hebt je aangemeld bij Studielink. Leuk dat je voor Fontys hebt gekozen. Voordat je bij ons start, is het slim om deze stappen te doorlopen. Alles is dan geregeld om goed te beginnen!

Sfeerafbeelding Fontys
 • Inschrijving Studielink

  Is jouw inschrijving helemaal afgerond?

  Voorwaarde voor het verkrijgen van recht op onderwijs is een correcte inschrijving en tijdige betaling. Mocht er nog iets niet in orde zijn met betrekking tot je inschrijving, zorg dan dat je het zo snel mogelijk regelt. Als je officiële papieren moet invullen, bijvoorbeeld voor kinderbijslag, geldt dat het studiejaar loopt van september tot en met augustus.

  Veranderen van opleiding?

  Heb je toch de verkeerde keuze gemaakt en wil je switchen van opleiding? Dan helpen wij jou graag verder. Bekijk via deze link alle informatie over switchen.

  Inschrijfvoorwaarden

  Wil je meer informatie over de inschrijfvoorwaarden? Je vind alles terug op deze website.

  Annuleren van aanmelding

  Je kunt je verzoek tot inschrijving via Studielink intrekken zolang je niet bent ingeschreven (status Studielink: inschrijvingsverzoek ingediend). Als je dat doet ben je geen collegegeld verschuldigd. Je kan kostenloos annuleren tot en met 31 augustus. Ben je eenmaal ingeschreven (status Studielink: ingeschreven), dan kun je de inschrijving alleen ongedaan maken via een verzoek tot uitschrijving in Studielink.

  Verzoek tot uitschrijving (VTU)

  Wil je uitschrijven voor de opleiding? Ga dan naar Studielink log in en kies ‘verzoek tot uitschrijven’. Doorloop vervolgens de stappen van het verzoek. Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Je wordt uitgeschreven op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Als je wettelijk collegegeld hebt betaald, kun je recht hebben op teruggave van een deel van het collegegeld. Als je uitschrijft in de maanden juli of augustus heb je geen recht op vrijstelling of teruggave van een deel van het collegegeld.

  Stoppen met je opleiding

  Als je aan het eind van het studiejaar wilt stoppen met je opleiding, moet je je via Studielink afmelden. Je kiest dan voor de optie ‘niet herinschrijven’. Doe je dit niet dan blijf je post en e-mails ontvangen van Fontys.

  Overstappen naar een andere opleiding

  Wil je je huidige opleiding niet vervolgen, maar starten met een andere opleiding? Doe dan in Studielink een Verzoek Tot Uitschrijving (VTU) voor je huidige opleiding en een nieuw inschrijfverzoek (VTI) voor je nieuwe opleiding.

  Gegevens wijzigen in Studielink

  Je beheert zelf je persoonsgegevens in Studielink en eventuele wijzigingen moet je zelf in Studielink onderhouden. Ook wijzigingen die betrekking hebben op de inschrijving (zoals een annulering of verzoek tot uitschrijving) moet je zelf in Studielink aangeven.

 • Studiekeuzecheck

  Wij vinden het heel belangrijk dat je de juiste opleiding kiest en met een fijn gevoel aan je studie begint. Daar kan de Studiekeuzecheck en het bijbehorende ‘check-in’ gesprek bij helpen! Bij al onze opleidingen krijg je het verzoek je voor te bereiden door middel van één of meerdere opdrachten. Je ontvangt daar per mail informatie over. 

  Hoe werkt het?

  Stap 1

  Je meldt je aan voor een (of meerdere) opleiding(en) via Studielink.

  Stap 2

  We sturen je een korte online vragenlijst over je studiekzue en je verwachtingen.

  Stap 3

  Als je de vragenlijst invult, nodigen wij je uit voor een online check-in gesprek en bespreken we de antwoorden uit de vragenlijst die jij hebt ingevuld. Bij sommige opleidingen kunnen aanvullende activiteiten worden georganiseerd zoals een rekentoets.

  Stap 4

  Je krijgt een persoonlijk studiekeuzeadvies.

  Stap 5

  Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet schrijven we je in.

  Stap 6

  Je start met je opleiding, van harte welkom!

 •   FAQ Studiekeuzecheck
  1.Wat gebeurt er als ik me bij verschillende hogescholen aanmeld?Als je je bij Fontys aanmeldt heb je recht op een studiekeuzecheck. Die bestaat uit ten minste een online vragenlijst en een check-in gesprek. Voor iedere Fontysopleiding vul je een aparte vragenlijst in.
  2.Wat wordt er met de studiekeuzecheck getest en waarom?Er wordt niets getest! De Studiekeuzecheck is bedoeld om jou te helpen bij het maken van de juiste studiekeuze.
  3..Wat gebeurt er als ik me bij verschillende opleidingen van Fontys aanmeld?Je ontvangt per gekozen opleiding een vragenlijst en een uitnodiging voor een check-in gesprek.
  4.Kost de Studiekeuzecheck geld?Nee, het kost je niets.
  5.Kan ik me voorbereiden?Nee, dat is niet nodig. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
  6.Ik woon in het buitenland, hoe gaat dan de procedure?De vragenlijst is online beschikbaar en kan overal worden ingevuld. Het check-in gesprek wordt per opleiding anders ingevuld, bijvoorbeeld via een Skype gesprek.
  7.Is dit een selectieprocedure zoals een auditie / sporttest / 21+test?Er zijn opleidingen die met aanvullende eisen stellen als inschrijfvoorwaarden (zoals een auditie, sporttest etc.). Check specifiek bij de door jouw gekozen opleiding of dat het geval is.
  8.Maak ik eerst de 21+toets of vul ik eerst de vragenlijst in?Het moment waarop de 21plus toets en de online vragenlijst SKC wordt aangeboden, kan per opleiding verschillen. Het maakt niet uit welke je eerst invult.
  .Wat moet ik doen bij een eventuele storing?Neem dan contact op met de opleiding.
  10.Wat moet ik doen als ik geen uitnodiging krijg voor het invullen van de online vragenlijst?Je zou de uitnodiging binnen 4 weken moeten ontvangen. Is dit niet het geval check dan je spam, of meld je bij je opleiding. Zij kunnen voor je uitzoeken wat er aan de hand is.
  11.Krijg ik een bindend advies?Nee, het advies van de SKC is niet bindend.
  12.Mag ik de online vragenlijst nog een keer invullen als ik me bedenk?Je kunt de vragenlijst maar één keer invullen. Tijdens het aanvullende check-in gesprek kun je natuurlijk altijd aanvullende toelichting geven.
  13.Wat moet ik doen als de opleiding toch niet zo goed blijkt te passen?Tijdens het check-in gesprek krijg je eventueel actiepunten mee die je helpen met de oriëntatie op een andere opleiding. Verder kun je binnen Fontys in gesprek met een studiekeuzeadviseur.
  14,Kan ik de resultaten uit mijn Studiekeuzecheck bij Fontys ook meenemen naar een andere Hogeschool?Je kunt je gegevens wel meenemen, maar waarschijnlijk zal elke hogeschool graag haar eigen studiekeuzecheck afnemen.
  15.Ik heb de Fontys Studiekeuzecheck doorlopen, maar ik ben helaas gezakt voor mijn eindexamen. Blijven mijn resultaten en het advies staan?Als je je aanmeldt voor een nieuw studiejaar, dan meld je je opnieuw aan en ontvang je een nieuwe uitnodiging voor de Studiekeuzecheck.
  16.Is de studiekeuzecheck verplicht?Ja, de Studiekeuzecheck is verplicht voor: Studenten met een aanmelding voor het 1e jaar van een voltijd Bachelor of AD opleiding voor studiejaar 2021-2022.
  Studiekeuzecheck is niet verplicht voor: • Studenten met een aanmelding voor een deeltijd of duale opleiding • Internationale studenten (student die zich o.b.v. een buitenlands diploma aanmelden) • Studenten die zich inschrijven voor een opleiding waarvoor een selectieprocedure geldt (dit zijn momenteel opleidingen bij FHK en FSH)
  NB. Alle studenten die nog instromen in het huidige studiejaar 2020/2021 behouden het recht op een studiekeuzecheck
  17.Ik heb me aangemeld na 1 mei, wat betekent dit voor mijn studieadvies?Als je de volgende drie stellingen met ‘’Ja” kunt beantwoorden, kán je aanmelding na 1 mei invloed hebben op het studieadvies. 1) Mijn allereerste aanmelding voor het aanstaande studiejaar (bij Fontys of een andere hogeschool) heb ik gedaan na 1 mei. 2) Ik heb me aangemeld voor een voltijd opleiding die start op 1 september (= start van het reguliere studiejaar). 3) Ik heb me aangemeld op basis van een Nederlandse vooropleiding. Heb je drie keer met “Ja” kunnen antwoorden dan kan bij een negatief studieadvies, je inschrijving geweigerd worden. Als je het niet eens bent met je uiteindelijke advies, of als er bijzondere omstandigheden zijn dan kun je bezwaar maken. In de Regeling studiekeuzeadvies staat beschreven hoe je bezwaar kunt aantekenen.

 • OV-jaarkaart

  Als je studiefinanciering ontvangt, kun je ook een OV-jaarkaart aanvragen. Hiermee kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Belangrijk om te weten, je OV-jaarkaart is geldig vanaf 1 februari.

  Sfeerafbeelding Fontys
  OV-jaarkaart aanvragen
 • Collegegeld

  Als je gaat studeren moet je collegegeld betalen. De hoogte van de tarieven kan variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, eventueel eerder behaalde graad en opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt. Gebruik onderstaande collegegeldmeter om te bepalen wat jouw collegegeld wordt:

  Wil je meer info over het collegegeld kijk dan op www.fontys.nl/collegegeld

 •   Incassomomenten

  1. Bij betaling in termijnen

  Er wordt geïnd in maximaal 10 gelijke termijnen op of rond de 25ste van de maand. Het nog te betalen bedrag wordt daarna verdeeld over de resterende termijnen. Dit duurt tot en met juni.
  Belangrijk om te weten: Voor betaling in termijnen wordt € 24 administratiekosten per studiejaar berekend. Deze kosten worden gelijktijdig met de eerste termijn afgeschreven.

  2. Bij betaling ineens

  Als je op 1 september met je studie start, vindt de incasso van je collegegeld plaats op of rond 25 september. Start je na 1 september, dan vindt de incasso plaats op 25 september of de 25ste van de volgende maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na jouw inschrijving.

  Belangrijk om te weten: Als je je 'verzoek tot inschrijving' voor het huidig studiejaar na de datum van de laatste incasso (op of rond 25 juni) hebt ingediend, is alleen betaling ineens mogelijk.

  Start je in februari met je studie?

  Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni. Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

 • Studiefinanciering
 • Adreswijziging doorgeven

  Veel studenten gaan na verloop van tijd op kamers wonen. Het is belangrijk dat onze administratie op de hoogte is van je juiste adres en je mobiele telefoonnummer. Wijzigt jouw adres? Surf dan naar Studielink. Als je daar je adres wijzigt, komt de wijziging ook automatisch bij Fontys terecht. Heb je een ander mobiel nummer of een nieuw privé e-mail adres? Ook dan geldt: zelf wijzigen via www.studielink.nl. LET OP: dit is dus ook van belang voor de SMS Service.

  Sfeerafbeelding Fontys