Studievoortgang en loopbaanbegeleiding

Als student word je in jouw eerste jaar gekoppeld aan een studentcoach* binnen je opleiding. Hij of zij is jouw eerste aanspreekpunt bij (studiekeuze)vragen, volgt jouw prestaties en geeft waar nodig handige tips en begeleiding.
Benieuwd wie jouw studentcoach is? Check het rechtstreeks bij je opleiding.

*studentcoach is een verzamelterm voor alle slb’ers, pl-coaches, (studie)coach, mentor, tutor etc.
Er is meer

Soms heb je extra hulp of advies nodig naast de begeleiding vanuit je opleiding en je studentcoach; dan biedt Fontys meer hulp! Bijvoorbeeld bij vragen over jouw persoonlijke omstandigheden, studievertraging, financiën, ongewenst gedrag, bestuurlijke activiteiten, studeren en topsport, een functiebeperking, studiekeuze etc.
Check Fontys Helpt voor een overzicht van de mogelijkheden voor jou!

Je kunt jouw studievoortgang altijd en overal online bekijken in Progress. Heb je een vraag over je cijferlijst? Stuur dan een e-mail naar tentamenbureauFEHT@fontys.nl.

 • Studeren met een beperking

  Een functionele beperking in welke vorm dan ook, of dat nu van fysieke of psychische aard is, kan er voor zorgen dat studeren je veel energie kost en dat je meer tijd nodig hebt dan iemand zonder beperking. Bij Fontys kijken we naar jouw mogelijkheden en begeleiden we jou wanneer je om wat voor reden dan ook beperkt wordt in je functioneren. Voorbeelden van functiebeperkingen zijn:

  * Dyslexie
  * Autisme
  * ADHD/ADD
  * Psychische klachten
  * Chronische ziekte

  Voorbeelden voorzieningen en regelingen binnen Fontys

  * Extra studiebegeleiding
  * Extra tijd bij tentamens
  * Online tool Kurzweil bij samenvatten, lezen en schrijven
  * Vergroot lettertype
  * Aangepast studierooster
  * Aangepaste toetsvorm
  * Extra jaar studiefinanciering van DUO
  * Financiële regeling Fontys bij studievertraging (FOS-regeling)
  * Huisvesting & toegankelijkheid

  Wil je aanspraak maken op aanpassingen? Dien dan voor 30 september een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie (inclusief onderleggers). De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in (bijv. bij een studentendecaan) alvorens te beslissen. Wanneer de examencommissie dit voor het te nemen besluit noodzakelijk acht kan zij, op basis van geheimhouding, inzage krijgen in de medische verklaring die mogelijk bij een studenten decaan beschikbaar is, mits de student heeft aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben. Wil je contact opnemen met de examencommissie? Mail dan naar examencommissieFEHT@fontys.nl.

 • Decaan en vertrouwenspersoon

  Het is mogelijk dat je een probleem hebt waar je met je coach niet uit komt of wat de bevoegdheid van de coach te boven gaat. Mogelijk kan een van de studentdecanen je verder helpen. Een decaan behartigt de belangen van studenten en staat los van de opleiding en heeft, vanzelfsprekend, geheimhoudingsplicht. Ga in ieder geval naar je decaan voor:

  • melden van bijzondere omstandigheden waardoor je studievertraging oploopt

  • aanvragen bij het fonds Financiële Ondersteuning Studenten (het FOS)

  • advies over verwijzing naar andere instanties bij psychosociale problemen

  • verwijzing naar het Fontys-loopbaancentrum voor beroepsinteressetesten

  • advies aan de opleiding bij ziekte, handicap of deficiëntie • alle ingewikkelde vragen over studiefinanciering

  Vertrouwenspersoon

  Fontys Economische Hogeschool Tilburg heeft een intern vertrouwenspersoon, mevrouw Esther van Ballegooijen. Mocht je geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, agressie of geweld neem dan contact met haar op via e.vanballegooijen@fontys.nl of telefonisch via 08850 - 73781