Decaan en vertrouwenspersoon

Het is mogelijk dat je een probleem hebt waar je met je coach niet uit komt of wat de bevoegdheid van de coach te boven gaat. Mogelijk kan een van de studentdecanen je verder helpen. Een decaan behartigt de belangen van studenten en staat los van de opleiding en heeft, vanzelfsprekend, geheimhoudingsplicht. Ga in ieder geval naar je decaan voor:

• melden van bijzondere omstandigheden waardoor je studievertraging oploopt

• aanvragen bij het fonds Financiële Ondersteuning Studenten (het FOS)

• advies over verwijzing naar andere instanties bij psychosociale problemen

• verwijzing naar het Fontys-loopbaancentrum voor beroepsinteressetesten

• advies aan de opleiding bij ziekte, handicap of deficiëntie • alle ingewikkelde vragen over studiefinanciering

Vertrouwenspersoon

Fontys Economische Hogeschool Tilburg heeft een intern vertrouwenspersoon, mevrouw Esther van Ballegooijen. Mocht je geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, agressie of geweld neem dan contact met haar op via e.vanballegooijen@fontys.nl of telefonisch via 08850 - 73781